Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Nr uchwałyW sprawie
V/44/25/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu
V/44/24/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce-Zdroju
V/44/23/2017stwierdzenia przekształcenia działalności szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
V/44/22/2017stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
V/44/21/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu
V/44/20/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/44/19/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
V/44/18/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju
V/44/17/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
V/44/16/2017stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
V/44/15/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
V/44/14/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
V/44/13/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
V/44/12/2017stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
V/44/11/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
V/44/10/2017stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
V/44/9/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
V/44/8/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
V/44/7/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
V/38/12/2017zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/35/14/2017zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/35/13/2017zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
V/30/6/2016zmiany uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
V/29/5/2016zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2016 rok
V/25/9/2016przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie