Województwo Śląskie

Dotacje dla organizacji pozarządowych Województwa Śląskiego

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa - podobnie jak w latach ubiegłych - wspiera zadania publiczne z budżetu Województwa Śląskiego. Pierwszym krokiem było uchwalenie przez Sejmik Programu Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi. Określa on obszary i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wyznacza priorytety na rok bieżący.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zlecanie zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert. Wszystkie przedsięwzięcia podlegają jednakowej procedurze i muszą być zgłaszane do konkursu. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne administracji publicznej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z przyjętym wzorem.

Trwające otwarte konkursy ofert

Wyniki zakończonych konkursówProgram na rok 2012

Załącznik do uchwały Nr IV/15/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2011 roku


Otwarte konsultacje społeczne nad projektem Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Od 23 października do 6 listopada do godz. 9:00 organizacje i instytucje takie jak stowarzyszenia, fundacje, urzędy administracji publicznej, środowiska opiniotwórcze, gospodarcze, naukowe mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu Programu współpracy z sektorem NGO. Swoje zdanie może wyrazić też każdy mieszkaniec województwa.


Program na rok 2012 - projekt

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2869/89/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2011


Program na rok 2011

Załącznik do Uchwały nr IV/6/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z 14 marca 2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.


Regulamin otwartych konkursów ofert

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego  Nr 567/29/IV/2011 z dnia 10 marca 2011 roku


Wzory dokumentów

Ogłoszenie, harmonogram, kosztorys i rozliczania dotacjiZobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie