Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2008

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, 17 grudnia 2008

W przerwie obrad Sejmiku.

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pn. WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2008

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Wtorek, 16 grudnia 2008

godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Gabinet Przewodniczącego Sejmiku, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2008

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 16 grudnia 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2008

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 15 grudnia 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
  1. przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „STARLAPM” w latach 2009-2011 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2009-2011 na realizację projektu „STARLAPM” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC (druk III/512),
  2. upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC w celu realizacji projektu „STARLAPM” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC(druk III/513),
  3. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego WPKiW w Chorzowie i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji (druk III/515),
  4. wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008 (druk III/516),
  5. upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 8mln zł na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pn. „Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach II etap” (druk III/518),
  6. przystąpienia Województwa Śląskiego do „Sojuszu rozwiniętych gospodarczo Regionów Europy z dużym udziałem energochłonnych zakładów przemysłowych” (druk III/519),
  7. wyrażenie zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, Gm. Wilkowice (druk III/526),
  8. Przyjęcie Wojewódzkiego programu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych (druk III/527).
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2008

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 15 grudnia 2008

godz. 11:00

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z postępem prac związanych z budową Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wyjazd członków Komisji o godz. 9:15 spod Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 2 grudnia 2008

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 2 grudnia 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Drugie czytanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 wspólnie z Przewodniczącymi wszystkich Komisji celem przedstawienia sformułowanych wcześniej wniosków oraz przyjęcia opinii Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów dotyczącej projektu budżetu.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 1 grudnia 2008

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 1 grudnia 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 1 grudnia 2008

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 1 grudnia 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 1 grudnia 2008

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 1 grudnia 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 3. Propozycje tematów posiedzeń Komisji na rok 2009.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 26 listopada 2008

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, 26 listopada 2008

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie rolnictwa.
 3. Stan przygotowań do realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 4. Stan przygotowań do IV Polskiego Kongresu Odnowy Wsi.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275 Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46 w Katowicach.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie