Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2009

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, 17 grudnia 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwal Sejmiku.
 3. Sprawozdanie z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2007-2008.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2009

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek, 17 grudnia 2009

godz. 9:30

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego (przed sesją Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2009

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 15 grudnia 2009

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 14 grudnia 2009

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 14 grudnia 2009

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sytuacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. “Św. Barbary” w Sosnowcu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Plan pracy Komisji na I półrocze 2010 roku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 14 grudnia 2009

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 14 grudnia 2009

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Plan finansowy WOKiS Stadion Śląski w Chorzowie oraz omówienie kierunków działań w 2010 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwal Sejmiku.
 4. Opiniowanie "Wstępnej koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych".
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 8 grudnia 2009

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 8 grudnia 2009 r.

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z rolnictwem.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 2 grudnia 2009

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa, 2 grudnia 2009

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2010 r.
 3. Drugie czytanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2010 r. oraz przyjęcie opinii Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów w sprawie projektu budżetu.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2009

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek, 23 listopada 2009

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2009

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 23 listopada 2009

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok (druk III/769).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2009

Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 23 listopada 2009

godz. 15:30

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Analiza projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na rok 2010. Założenia budżetowe w zakresie polityki społecznej i budżet ROPS.
 3. Aktualizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.
 4. Założenia do Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010.
 5. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń, sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie