Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2011

Komisja Statutowo – Regulaminowa

Piątek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. zmiany statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (druk IV/229),
  2. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (druk IV/231),
  3. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (druk IV/232),
  4. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie(druk IV/233),
 3. Przyjęcie zmian w statucie województwa śląskiego.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2011

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i przyjęcie protokołów.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2011

Komisja Rewizyjna

Czwartek, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Analiza skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2011

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. PCK 1 o powierzchni użytkowej 80m2,z przeznaczeniem na prowadzenie Pracowni Tomografii Komputerowej, a także na odstąpienie od przetargowego trybu wyłonienia dzierżawcy (druk IV/227),
  2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie akcji Skarbu Państwa w spółce Drogowa Trasa Średnicowa S.A z siedzibą w Katowicach druk IV/228),
  3. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (druk IV/231),
  4. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (druk IV/232),
  5. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie(druk IV/233).
 3. Sprawy bieżące (planowane tematy posiedzeń Komisji w przyszłym roku).
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2011

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad .
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na I półrocze 2012 roku.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 12 grudnia 2011

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Struktura organizacyjna i działalność Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
 3. Informacja na temat ruchu turystycznego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wyjazd dla radnych korzystających z transportu urzędowego – godz.11.00. sprzed budynku Urzędu Marszałkowskiego, ul. J. Ligonia 46 w Katowicach.

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2011

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 r.
 3. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2011

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wtorek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 r.
 3. Sprawy bieżące.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2011

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Wtorek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2012 w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2011

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2012 w zakresie rolnictwa.
 3. Sprawy różne i wniesione.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie