Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2012

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w spr. przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w spr. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „ Katowice” w Pyrzowicach z druku IV/481.
 3. Sprawy bieżące.

Sala 272, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2012

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, godz. 10:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 272, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 14 grudnia 2012

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Druk IV/485 na najbliższą sesję.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 13 grudnia 2012

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (druk IV/481),
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu (druk IV/482),
  3. przyjęcia apelu dotyczącego budowy autostrady A1 Pyrzowice – Stryków (druk IV/487),
  4. przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (druk IV/486),
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 13 grudnia 2012

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Plany Zarządu Województwa Śląskiego dotyczące zamiaru połączenia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich i Śląskiego Szpitala Reumatologiczno –Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 13 grudnia 2012

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2012

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok w zakresie ochrony środowiska.
 2. Sprawy bieżące.

Sala 272, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2012

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2013 w zakresie rolnictwa.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2012

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2013 rok w zakresie kultury fizycznej.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2013 – 2020 w zakresie kultury fizycznej.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Posiedzenie komisji z dnia 27 listopada 2012

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Wtorek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie:
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,
  • projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2013 w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.
Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie