Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 r.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Analiza skarg na Marszałka Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 19 grudnia 2014

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 3. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2014

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Krótka prezentacja wydziałów współpracujących z Komisją Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 3. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata2015-2025.
 4. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2014

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2014

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Środa o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie celów i zadań Komisji Statutowo – Regulaminowej.
 3. Informacja o pracy Komisji w IV kadencji Sejmiku.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2014

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015 – 2025.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 4. Propozycje tematów do planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2014

doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Wtorek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015 – 2025.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Propozycje tematów do planu pracy Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2014

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok w zakresie rolnictwa.
 4. Propozycje do planu pracy na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2014

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025..
 3. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w KatowicachZobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie