Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2015

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku (Druk V/271 oraz V/282).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2015

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 11:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Wprowadzenie do projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.
 4. Sprawy różne.

Gabinet Przewodniczącego Sejmiku (279) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2015

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek o godz. 8:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 30.11.2015 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Miedźna-Wola (druk V/274).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice (druk V/275).
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Mstów (druk V/276).
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla „Budowy drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice Część „Zachód” od km 0+245,29 do km 4+037,37 (odcinek G2)” (druk V/277).
 7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla „Budowy drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice Część „Zachód” od km 4+037,37 do km 5+320,00 (odcinek G2/4)” (druk V/278).
 8. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2015

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2015

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie bieżącej działalności oraz biznes planu na najbliższe lata spółki z o.o. Koleje Śląskie.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku ( Druki V/273, V/277, V/278, V/279, V/280).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2015

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, nadanego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/12/19/2015 z dnia 21 września 2015 r. (druk V/272).
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 14 grudnia 2015

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Śląska Organizacja Turystyczna – omówienie działalności w latach poprzednich oraz plany na przyszłe lata.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 14 grudnia 2015

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Informacja dotycząca realizacji kontroli Komisji.
 4. Sprawy różne.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 3 grudnia 2015

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2016 r.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 30 listopada 2015

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku..
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16.11.2015 r.
 3. Praca nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie