Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2016

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie 10 lat działalności WPKiW S.A.
 3. Perspektywa rozwoju Parku Śląskiego na najbliższe lata.
 4. Sprawy różne.

Sala konferencyjna w budynku dyrekcji Parku Śląskiego, ul. Różana 2 w Chorzowie

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2016

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2016

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2022 roku z PZOL Sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim (druk V/487).
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2016

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek o godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.10.2016 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 19.10.2016 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 21.11.2016 r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29.11.2016 r.
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji Aglomeracji Żarnowiec (druk V/486).
 7. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 1 grudnia 2016

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2017 r.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 6. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2016

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wtorek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2016

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wtorek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie stanu prac nad uchwałą „antysmogową”.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (druk V/484).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/485).
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2016

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017 – 2030.
 3. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2016

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030.
 3. Opiniowanie projektu uchwały budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 25 listopada 2016

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie