Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 30 listopada 2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2017

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030.
 4. Omówienie propozycji tematów do Planu pracy Komisji na 2018 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2017

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030.
 4. Omówienie propozycji tematów do Planu pracy Komisji na 2018 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 27 listopada 2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 27 listopada 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2017

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek o godz. 8:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok w zakresie rolnictwa.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 20 listopada 2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLVI sesję Sejmiku – druk V/718.
 3. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 20 listopada 2017

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 23.08.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/715).
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2017

doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Piątek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji programów wsparcia dla firm.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (16.10.2017r.,17.03.2017r.).
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2017

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok w następujących działach: 801, 803, 854, 921.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVI sesję Sejmiku: druki V/716,721.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie