Województwo Śląskie

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 23-3-2015 do 13-4-2015


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie