Województwo Śląskie

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 26-5-2015 do 16-6-2015


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie