Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 20 listopada 2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLVI sesję Sejmiku – druk V/718.
 3. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 20 listopada 2017

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 23.08.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/715).
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2017

doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Piątek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji programów wsparcia dla firm.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (16.10.2017r.,17.03.2017r.).
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2017

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok w następujących działach: 801, 803, 854, 921.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVI sesję Sejmiku: druki V/716,721.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2017

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok w następujących działach: 600, 630, 700 i 750.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLVI sesję Sejmiku: druk V/716.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 listopada 2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 4. Prezentacja projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 listopada 2017

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Śląskiego.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 listopada 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego:
  • w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 (druk V/716),
  • w sprawie zmiany uchwały nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (druk V/717).
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 13 listopada 2017

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12.00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zapoznanie się Komisji z aktualnym stanem Stadionu Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Konferencyjna Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Posiedzenie komisji z dnia 18 października 2017

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 9.00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Udział w konferencji pn.: „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem naturalnym”.
 3. Sprawy różne.

Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22



Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie