Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 984/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy linii średniego napięcia i linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej SN/nN, w powiecie kłobuckim”, realizowanej w ramach zadania: „Demontaż i budowa w odcinkach: km 90,70÷91,31; km 10074÷111,30 oraz remont w odcinku km 91,31÷100, 74, linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/sN, dla Linii Potrzeb Nietrakcyjnych, relacji Kłobuck-Działoszyn, wzdłuż linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew, w km 90,70÷11,30”. projektowanej na działkach gruntu: 1079, k.m. 1, 1708, k.m. 13, obręb Zagórze; dz. nr 988, 981, k,m. 16; dz. nr 537, k.m. 15; dz. nr 469/1, 468/1, 467/1, 66/1, 464/1, k.m. 14, obręb Zawady; dz. nr 545/12, k.m. 8, obręb Popów; dz. nr 310, k.m. 4, dz. nr 320, k.m. 5, obręb Dąbie; dz. nr 16, k.m. 1, obręb Annolesie; dz. nr 1097, k.m. 14, dz. nr 905, k.m. 11, dz. nr 519, k.m. 8, dz. nr 308, k.m. 6 i dz. nr 192, k.m. 4, obręb Więcki oraz dz. nr 17, k.m. 1, obręb Lelity, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 985/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu 31 garaży typu blaszak”, przewidzianej do realizacji na części działki nr 109/2 k.m. 1, obręb Ząbkowice przy ul. Konstytucji w Dąbrowie Górniczej

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 989/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Przebudowy budynku nr 3 w Raciborzu”, realizowanego w ramach zadania: „dostosowanie budynku nr 3 do przepisów przeciwpożarowych”, projektowanej na działce gruntu: dz. nr 3859/1184, k.m.4, obręb Racibórz, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 990/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy dwóch linii napowietrzno – kablowych 30kV PKP-1, PKP-2 zasilających Podstację Trakcyjną (PT) Kusięta, z Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Wrzosowa oraz budowy kontenerowej stacji transformatorowej 30/0,4kV”, realizowanych w ramach zadania: „Budowa dwóch linii napowietrzno – kablowych 30kV PKP-1, PKP-2 zasilających Podstację Trakcyjną (PT) Kusięta, z Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Wrzosowa oraz budowy kontenerowej stacji transformatorowej 30/0,4kV w celu zastąpienia istniejących linii napowietrzno – kablowych 30kV podlegających rozbiórce oraz istniejącej słupowej stacji transformatorowej 30/0,4kV podlegającej rozbiórce”, projektowanych na działkach gruntu: dz. nr 55, obręb 0413; dz. nr 5; dz. nr3/2, obręb 0228 oraz dz. nr 1, obręb 0384, gmina M. Częstochowa, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 952/PP/2017 z dnia 21 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu nad Kanałem Centralnym w Jaworznie, w ciągu linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno-Szczakowa, w km 9,600”, projektowanego na działce gruntu: dz. Nr 74, k.m. 21, obręb 0022, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 953/PP/2017 z dnia 21 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa budynku magazynowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 243/43 i dz. nr 251/43, k.m. 16 dod. 2, obręb Górne Lasy Pszczyńskie, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 950/PP/2017 z dnia 20 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla: budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 18, 19/2 i 20/5 (km. 1, Bogucice – Zawodzie) przy ul. Bytkowskiej w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 951/PP/2017 z dnia 20 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka kanału ogólnospławnego przy ul. Trakcyjnej, w rejonie budynku nr 27 w Bielsku-Białej”, projektowanego na działce gruntu: dz.nr 30/45, obręb Dolne Przedmieście 54, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 944/PP/2017 z dnia 19 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, tj. budowy oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Szczekocinach (na terenie działek nr: 1793/7, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 1945/4, 1945/5, 1945/6, 1945/7, 1945/8, 1945/9, 1945/10, 1945/11, 1945/12 i 3845/2, obręb Szczekociny)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 903/PP/2017 z dnia 6 września 2017

uzgodnienie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom dla terenu położonego w rejonie ulicy Cegielnianej

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie