Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 16 października 2017

doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2017

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie 19 projektów uchwał na XLIV sesję Sejmiku dotyczących przekształcenia szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
 3. Przedstawienie informacji na temat stopnia przygotowania do wdrożenia reformy oświatowej w szkołach dla, których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Województwa Śląskiego za rok szkolny 2016/2017.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 12 października 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Polityka senioralna.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 12 października 2017

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 9.00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji, Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Proponowany porządek posiedzenia:

  W programie wizyty zapoznanie się z informacją na temat działalności portu lotniczego oraz sprawy bieżące Komisji.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

Posiedzenie komisji z dnia 12 października 2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 11 października 2017

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 14.06.2017 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 19.06.2017 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.08.2017 r.
 5. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie śląskim.
 6. Ochrona złóż kopalin, polityka surowcowa i geologiczna na terenie województwa śląskiego.
 7. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 9 października 2017

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2017 roku.
 3. Analiza skargi na Marszałka Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 18 września 2017

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek o godz. 9:50


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (druk V/679).
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 14 września 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego:
  a) opiniowanie wspólnie z Komisją Statutowo – Regulaminową projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie (druki od V/639 do V/674),
  b) opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017 – 2030 (druk V/677).
 3. Ochrona zdrowia psychicznego w województwie śląskim z uwzględnieniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 14 września 2017

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie, wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (9.02.2017r, 16.03.2017r, 20.04.2017r, 13.06.2017r.).
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie