Województwo Śląskie

Zarządzenia

W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

Zarządzenie marszałka nr 00021/2014 z dnia 13 lutego 2014

Zarządzenie nr 00021/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wpisanych do rejestrów działalności regulowanej.

Zarządzenie marszałka nr 00022/2014 z dnia 13 lutego 2014

Zarządzenie nr 00022/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Zarządzenie marszałka nr 00011/2014 z dnia 30 stycznia 2014

Zarządzenie nr 00011/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00051/2013 z dnia 4 października 2013

Zarządzenie nr 00051/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 00024/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Zarządzenie marszałka nr 00032/2013 z dnia 5 lipca 2013

Zarządzenie nr 00032/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Zarządzenie marszałka nr 00027/2013 z dnia 18 czerwca 2013

Zarządzenie nr 00027/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00021/2013 z dnia 31 maja 2013

w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U z 2004r., poz 224, Nr 2281) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Nr 52/223/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013r.

Zarządzenie marszałka z dnia 8 stycznia 2013

Zarządzenie nr 00001/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r o chronie gruntów rolnych i leśnych

Zarządzenie marszałka nr 00096/2012 z dnia 7 grudnia 2012

Zarządzenie nr 00096/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00083/2012 z dnia 25 października 2012

Zarządzenie nr 00083/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 00100/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12.07.2011 r. w sprawie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie