Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2017

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek o godz. 10:00


Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o stanie turystyki w województwie śląskim z perspektywą jej rozwoju na najbliższe lata:
  • prezentacja Śląskiej Organizacji Turystycznej dotycząca stanu i perspektyw rozwoju turystyki w województwie śląskim - wystąpienie Pani Agnieszki Sikorskiej dyrektora biura,
  • prezentacja programu rozwoju turystyki w województwie śląskim 2020+ - Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
 3. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLI sesję Sejmiku Województwa Śląskiego - druk V/631 - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Sejmiku: druki V/625-627 oraz V/629 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 6. Przyjęcie protokołu nr 23 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek o godz. 10:00


Wspólne posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o stanie turystyki w województwie śląskim z perspektywą jej rozwoju na najbliższe lata:
  • prezentacja Śląskiej Organizacji Turystycznej dotycząca stanu i perspektyw rozwoju turystyki w województwie śląskim - wystąpienie Pani Agnieszki Sikorskiej dyrektora biura,
  • prezentacja programu rozwoju turystyki w województwie śląskim 2020+ - Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
 3. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLI sesję Sejmiku Województwa Śląskiego - druk V/631 - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Sejmiku: druki V/625-627 oraz V/629 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 6. Przyjęcie protokołu nr 23 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Polityka Samorządu Województwa Śląskiego w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą tzw. sieć szpitali.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie:
  · udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017 roku (druk V/628),
  · oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku (druk V/632),
  · zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/634).
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2017

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 7.06.2017 r.
 3. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia.
 4. Wykorzystanie środków unijnych w województwie śląskim na tle innych województw.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 sierpnia 2017

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek o godz. 8:30 (przed sesją Sejmiku)


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (druk V/623).
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 26 czerwca 2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 10.30

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji z dnia 27.02.2017 r. oraz z dnia 20.03.2017 r.
 3. Wizyta na Stadionie Śląskim – omówienie bieżącej sytuacji związanej z inwestycją.
 4. Sprawy różne.

Stadion Śląski

Posiedzenie komisji z dnia 19 czerwca 2017

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.05.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/612).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/611).
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2017

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 10.00

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.05.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/612).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/611).
 5. Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”).
 6. Zezwolenia na usuwanie drzew i zieleni wydawane przez Marszałka Województwa.
 7. Sprawy różne.

RudyZobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie