Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa z dnia 25 stycznia 2007

Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych dla ryb.

Procedura urzędowa z dnia 19 stycznia 2007

Zezwolenie na wykonywanie zarobkowych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie, zmianę, wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o zasięgu tych przewozów wykraczającym poza obszar co najmniej jednego powiatu oraz poza obszar co najmniej jednego województwa. UWAGA!! Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r., w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Procedura urzędowa

1. Ogłoszenie o naborze

Procedura urzędowa

Baterie i akumulatory

Procedura urzędowa

Egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Procedura urzędowa

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej

Procedura urzędowa

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

Procedura urzędowa

Opłata za wprowadzanie substancji zubożających warstwę ozonową

Procedura urzędowa

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Procedura urzędowa

Pozwolenie wodnoprawne

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW UTRACILI KOMPETENCJE DO WYDAWANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Z DNIEM 1.01.2018r.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie