Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 995/PP/2017 z dnia 6 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla stacji kontroli pojazdów oraz myjni bezobsługowej 3 stanowiskowej przy ul. Łącznej/Braci Stawowych i Bagiennej w Katowicach;

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 906/PP/20178 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci wodociągowej PED90, przewidziana do realizacji na działkach nr 394/36 i 1012, k.m. 5, obręb Ujejsce w Dąbrowie Górniczej

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 965/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowy budynku nr 2 w Raciborzu”, realizowanego w ramach zadania: „Dostosowanie budynku nr 2 do przepisów przeciwpożarowych”, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 3862/193, k.m. 4, obręb Racibórz, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 974/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistów i Okrężnej w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 975/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego na dz. nr 8017/12 km. 1 obręb Podlesie przy ulicy Norblina w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 979/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania pn.: „Budowa instalacji odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice”, z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A.”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 605/39 i dz. nr 976/40, k.m. 1, obręb Słupna oraz dz. nr 1570/128, dz. nr 663/127 i dz. nr 657/126, k.m. 5, obręb Mysłowice, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 984/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy linii średniego napięcia i linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej SN/nN, w powiecie kłobuckim”, realizowanej w ramach zadania: „Demontaż i budowa w odcinkach: km 90,70÷91,31; km 10074÷111,30 oraz remont w odcinku km 91,31÷100, 74, linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/sN, dla Linii Potrzeb Nietrakcyjnych, relacji Kłobuck-Działoszyn, wzdłuż linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew, w km 90,70÷11,30”. projektowanej na działkach gruntu: 1079, k.m. 1, 1708, k.m. 13, obręb Zagórze; dz. nr 988, 981, k,m. 16; dz. nr 537, k.m. 15; dz. nr 469/1, 468/1, 467/1, 66/1, 464/1, k.m. 14, obręb Zawady; dz. nr 545/12, k.m. 8, obręb Popów; dz. nr 310, k.m. 4, dz. nr 320, k.m. 5, obręb Dąbie; dz. nr 16, k.m. 1, obręb Annolesie; dz. nr 1097, k.m. 14, dz. nr 905, k.m. 11, dz. nr 519, k.m. 8, dz. nr 308, k.m. 6 i dz. nr 192, k.m. 4, obręb Więcki oraz dz. nr 17, k.m. 1, obręb Lelity, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 985/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu 31 garaży typu blaszak”, przewidzianej do realizacji na części działki nr 109/2 k.m. 1, obręb Ząbkowice przy ul. Konstytucji w Dąbrowie Górniczej

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 989/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Przebudowy budynku nr 3 w Raciborzu”, realizowanego w ramach zadania: „dostosowanie budynku nr 3 do przepisów przeciwpożarowych”, projektowanej na działce gruntu: dz. nr 3859/1184, k.m.4, obręb Racibórz, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 990/PP/2017 z dnia 3 października 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy dwóch linii napowietrzno – kablowych 30kV PKP-1, PKP-2 zasilających Podstację Trakcyjną (PT) Kusięta, z Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Wrzosowa oraz budowy kontenerowej stacji transformatorowej 30/0,4kV”, realizowanych w ramach zadania: „Budowa dwóch linii napowietrzno – kablowych 30kV PKP-1, PKP-2 zasilających Podstację Trakcyjną (PT) Kusięta, z Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Wrzosowa oraz budowy kontenerowej stacji transformatorowej 30/0,4kV w celu zastąpienia istniejących linii napowietrzno – kablowych 30kV podlegających rozbiórce oraz istniejącej słupowej stacji transformatorowej 30/0,4kV podlegającej rozbiórce”, projektowanych na działkach gruntu: dz. nr 55, obręb 0413; dz. nr 5; dz. nr3/2, obręb 0228 oraz dz. nr 1, obręb 0384, gmina M. Częstochowa, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie