Województwo Śląskie

Aktualności

Stypendia w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2014 roku


Wsparcie dla projektów w dziedzinie zdrowia

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił trzy otwarte konkursy ofert


Uchwalony budżet w rękach Marszałka

W obecności Skarbnik Elżbiety Stolorz-Krzisz na ręce marszałka Mirosława Sekuły przekazana dziś została przyjęta wczoraj przez Sejmik i podpisana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego uchwała budżetowa na 2014 rok


Budżet województwa przyjęty

Marszałek Sekuła: to jest zdecydowanie budżet prorozwojowy


Budżet na 2014 w rękach radnych

Komisja Budżetu Skarbu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 i projekt uchwały budżetowej na 2014 rok


ROPS: nowy konkurs

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2014-2018


Budżet na 2014 w rękach Sejmiku

Na ręce Przewodniczącego Sejmiku Województwa i Przewodniczącego Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów marszałek Mirosław Sekuła symbolicznie przekazał dziś projekt uchwały budżetowej na 2014 rok


Kredyt zaufania

Radni zadecydują o przyszłości Stadionu Śląskiego


XLI Sesja Sejmiku

Zaciągniecie kredytu o wartości 33 mln zł, przekształcenia w szpitalach zarządzanych przez Województwo Śląskie, przyjęcie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 to najistotniejsze punkty sesji Sejmiku Województwa Śląskiego


Stypendia dla najlepszych uczniów i słuchaczy

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015"Zobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie