Województwo Śląskie

Aktualności

ROPS: nowy konkurs

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2014-2018


Budżet na 2014 w rękach Sejmiku

Na ręce Przewodniczącego Sejmiku Województwa i Przewodniczącego Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów marszałek Mirosław Sekuła symbolicznie przekazał dziś projekt uchwały budżetowej na 2014 rok


Kredyt zaufania

Radni zadecydują o przyszłości Stadionu Śląskiego


XLI Sesja Sejmiku

Zaciągniecie kredytu o wartości 33 mln zł, przekształcenia w szpitalach zarządzanych przez Województwo Śląskie, przyjęcie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 to najistotniejsze punkty sesji Sejmiku Województwa Śląskiego


Stypendia dla najlepszych uczniów i słuchaczy

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015"


Śląskie wzbogaci się o 6 nowych pociągów

Pojazdy będą obsługiwać połączenia międzywojewódzkie


Koleje Śląskie: pierwsze efekty zmian

Marszałek Mirosław Sekuła podsumował program naprawczy samorządowego przewoźnika


XXXVIII Sesja Sejmiku

Przyjęcie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, udzielenie pomocy finansowej gminom, nowe placówki edukacyjne - to niektóre z tematów poruszanych przez radnych podczas dzisiejszej 38 sesji Sejmiku.


Pieniądze czekają na uzdolnioną młodzież

Do 20 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży


Kolejne stypendia w ramach projektu DoktoRIS

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium złożonych w trakcie drugiego naboru w ramach projektu DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego ŚląskaZobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie