Województwo Śląskie

Aktualności

Rewitalizacja a smart city

„Czy ‘smart’ rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020?” – konferencja


Globalne wyzwania z lokalnej perspektywy

Kilka tysięcy uczestników, międzynarodowi eksperci i panele tematyczne dotyczące wyzwań i problemów, które dotykają sektora małych i średnich przedsiębiorców. W Katowicach rozpoczął się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Wszystkie drogi prowadzą do Śląskiego

O potencjale regionu w perspektywie dalszego rozwoju logistyki dyskutowali uczestnicy sesji inaugurującej Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO


Częstochowa: szanse i zagrożenia rozwoju

Dzisiaj w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się debata na temat roli, jaką Częstochowa odgrywa w województwie śląskim. W dyskusji udział wziął marszałek Wojciech Saługa


Śląskie stawia na innowacje

Budowa inteligentnych miast i rozwój sektora ICT to tematy, które zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Śląskie potencjały: technologie dla miast przyszłości”


Obradował Komitet Sterujący RIS

Dzisiaj odbyło się pierwsze w kadencji 2015-2017 posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji. Obrady otworzyła wicemarszałek Aleksandra Skowronek


Autobus, tramwaj, pociąg jak jeden system

Integracja komunikacji kolejowej oraz miejskiej, jednolity system informacji pasażerskiej, centra przesiadkowe, stabilna oferta przewozowa, to główne cele rozwoju komunikacji pasażerskiej wytyczone przez Samorząd Województwa


Program dla Śląska, czyli sztuka kompromisu

Rząd przyjął i przedstawił w Katowicach założenia tzw. „Programu dla Śląska”


Z Subregionem Zachodnim o Programie Regionalnym

Samorządowcy dyskutowali o zasadach wykorzystania funduszy unijnych


Program Ochrony Środowiska – konsultacje społeczne

Do 22 maja 2015 roku można zgłaszać uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” oraz prognozy jego oddziaływania na środowiskoZobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie