Województwo Śląskie

Aktualności

Śląskie w stronę innowacji

Uchwałę w sprawie działań na rzecz wspierania i kreowania innowacji podjęli radni podczas sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Śląskiego w trakcie VI Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości


Spotkanie przewodniczących sejmików

W Sali Sejmu Śląskiego obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej


Polsko-niemieckie rozmowy o gospodarce

Wzmocnienie współpracy gospodarczej to główny temat spotkania Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego z jej odpowiednikiem w Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii


Pomysły na śląskie

Spotkanie ekspertów subregionu zachodniego na temat programu „Kierunek Śląskie 3.0” odbyło się w Rybniku


Radni wystąpili z apelem

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Apel dotyczący zaniechania konfrontacyjnych wystąpień wobec środowisk śląskich regionalistów”


Przygotowania do święta luteran

Zebrał się zespół zadaniowy ds. organizacji obchodów Roku Reformacji w 2017 roku w województwie śląskim


Chiński patent na rozwój energetyki

Rozwój czystych i niskoemisyjnych technologii węglowych to szansa na walkę z zanieczyszczeniem powietrza w województwie śląskim


Przyjęto Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”


70-lecie Nadrenii Północnej-Westfalii

Życzenia Marszałka Województwa Śląskiego dla partnerskiego regionu w Niemczech


Młodzież z trzech państw o uchodźcach

Debata z udziałem polityków z trzech regionów zakończyła XVI Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta WeimarskiegoZobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie