Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 952/PP/2017 z dnia 21 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu nad Kanałem Centralnym w Jaworznie, w ciągu linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno-Szczakowa, w km 9,600”, projektowanego na działce gruntu: dz. Nr 74, k.m. 21, obręb 0022, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 953/PP/2017 z dnia 21 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa budynku magazynowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 243/43 i dz. nr 251/43, k.m. 16 dod. 2, obręb Górne Lasy Pszczyńskie, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 950/PP/2017 z dnia 20 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla: budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 18, 19/2 i 20/5 (km. 1, Bogucice – Zawodzie) przy ul. Bytkowskiej w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 951/PP/2017 z dnia 20 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka kanału ogólnospławnego przy ul. Trakcyjnej, w rejonie budynku nr 27 w Bielsku-Białej”, projektowanego na działce gruntu: dz.nr 30/45, obręb Dolne Przedmieście 54, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 944/PP/2017 z dnia 19 września 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, tj. budowy oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Szczekocinach (na terenie działek nr: 1793/7, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 1945/4, 1945/5, 1945/6, 1945/7, 1945/8, 1945/9, 1945/10, 1945/11, 1945/12 i 3845/2, obręb Szczekociny)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 903/PP/2017 z dnia 6 września 2017

uzgodnienie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom dla terenu położonego w rejonie ulicy Cegielnianej

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 906/PP/2017 z dnia 6 września 2017

uzgodnienie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 907/PP/2017 z dnia 6 września 2017

uzgodnienie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy, w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), przy ul. Grabecznik

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 908/PP/2017 z dnia 6 września 2017

uzgodnienie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska), w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 909/PP/2017 z dnia 6 września 2017

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie