Województwo Śląskie

Zarządzenia

W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

Zarządzenie marszałka nr 28/2007 z dnia 20 kwietnia 2007

w sprawie powołania Zespołu Projektantów ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka nr 29/2007 z dnia 20 kwietnia 2007

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka nr 30/2007 z dnia 20 kwietnia 2007

w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka nr 27/2007 z dnia 17 kwietnia 2007

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego III kadencji

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 80 , poz.717 z późniejszymi zmianami)

Zarządzenie marszałka nr 84/2006 z dnia 19 grudnia 2006

w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/2005 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2005 r. w sprawie zasad przeprowadzania i przebiegu egzaminu kończącego kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Zarządzenie marszałka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Marszałka Nr 00106/2010

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie