Województwo Śląskie

Aktualności

Stypendia dla najlepszych uczniów i słuchaczy

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015"


Śląskie wzbogaci się o 6 nowych pociągów

Pojazdy będą obsługiwać połączenia międzywojewódzkie


Koleje Śląskie: pierwsze efekty zmian

Marszałek Mirosław Sekuła podsumował program naprawczy samorządowego przewoźnika


XXXVIII Sesja Sejmiku

Przyjęcie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, udzielenie pomocy finansowej gminom, nowe placówki edukacyjne - to niektóre z tematów poruszanych przez radnych podczas dzisiejszej 38 sesji Sejmiku.


Pieniądze czekają na uzdolnioną młodzież

Do 20 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży


Kolejne stypendia w ramach projektu DoktoRIS

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium złożonych w trakcie drugiego naboru w ramach projektu DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska


Absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu, udzielenie absolutorium Zarządowi, zmiany w budżecie na 2013 rok - to najważniejsze tematy XXXVII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego


Zastrzyk unijnego wsparcia

3 mld 12 mln euro - taką kwotą dysponować będzie Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Wsparcie dla najlepszych uczniów

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015"


Jakie drogi w subregionie zachodnim?

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz Drogi Głównej Południowej była głównym tematem spotkania marszałka Mirosława Sekuły z samorządowcami z subregionu zachodniego.Zobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie