Województwo Śląskie

Aktualności

Absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu, udzielenie absolutorium Zarządowi, zmiany w budżecie na 2013 rok - to najważniejsze tematy XXXVII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego


Zastrzyk unijnego wsparcia

3 mld 12 mln euro - taką kwotą dysponować będzie Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Wsparcie dla najlepszych uczniów

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015"


Jakie drogi w subregionie zachodnim?

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz Drogi Głównej Południowej była głównym tematem spotkania marszałka Mirosława Sekuły z samorządowcami z subregionu zachodniego.


Kwietniowa sesja Sejmiku

Przeznaczenie ok. 33 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego Kolei Śląskich, Program Rozwoju Bazy Sportowej oraz założenie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to jedne z ważniejszych punktów sesji Sejmiku Województwa Śląskiego


W Mszanie o rozwoju dróg

Stan dróg w powiacie wodzisławskim i perspektywy ich rozwoju do 2020 roku to główny temat spotkania marszałka Mirosława Sekuły z samorządowcam.


Przedświąteczna sesja Sejmiku

Przyjęcie rezolucji w sprawie przekazania przez NFZ wolnych środków finansowych oraz uchwała dotyczącą określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2013 środki PFRON to niektóre z punktów XXXII sesji


W trosce o sprawne gospodarowanie funduszami UE

Apel do wszystkich beneficjentów o rzetelność w przygotowaniu harmonogramów składania wniosków o płatność


Wsparcie na rozwój sportu dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Wsparcie na łączną kwotę ok. 368 tys. zł otrzymały 72 projekty


Koleje Śląskie: większy kapitał

Szansa na utrzymanie płynności finansowej spółkiZobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie