Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Procedura urzędowa

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Procedura urzędowa

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Procedura urzędowa

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Procedura urzędowa

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Procedura urzędowa

Wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami

Procedura urzędowa

Wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Procedura urzędowa

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) oraz jej zmian

Procedura urzędowa

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian.

Procedura urzędowa

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie