Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 5 kwietnia 2017

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (druk V/572).
 3. Sprawy różne

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 20 marca 2017

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek o godz.9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku na terenie Województwa Śląskiego (druk V/553).
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 20 marca 2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej (druk V/548).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017. (druk V/562).
 4. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2017

doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Piątek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Dyskusja na temat regulaminu oraz formularzy wniosków w konkursach dot. Regionalnego Programu Operacyjnego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2017

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Sejmiku:
  - zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego (druk V/550),
  -zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok (druk V/563)
 3. Wyznaczenie radnych do prac w komisjach konkursowych w dziedzinie edukacji i kultury.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 16 marca 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Miasta Tychy czterech nieruchomości gruntowych położonych w Tychach (Druk V/556).
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 marca 2017

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Zaopiniowanie protokołu nr 21.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Sejmiku:
  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice (druk V/551).
  - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów ,a także obejmowania nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie (druk V/554).
  - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego , położonej w Bytomiu przy ul. Smolenia (druk V/555).
  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017 (druk V/561).
  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017 (druk V/562)
  - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Miasta Tychy czterech nieruchomości gruntowych położonych w Tychach (druk V/556).
  opcjonalnie uchwały w sprawie:
  - zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druki V/557-V/558).
  - zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/559).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 16 marca 2017

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie i opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 marca 2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2017

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15.12.2016 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Opolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi (druk V/552).
 4. Omówienie planu pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2017.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2016.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie