Województwo Śląskie

Aktualności

Koleje Śląskie: większy kapitał

Szansa na utrzymanie płynności finansowej spółki


Stypendia w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w I edycji 2013 roku


Budżet na drogi

21% - o tyle w stosunku do roku ubiegłego wzrośnie kwota wydatków przeznaczonych na inwestycje i remonty dróg wojewódzkich w naszym regionie


Ponad 5 mln zł dotacji w dziedzinie polityki społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkursy na zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie ośrodka adopcyjnego


Budżet województwa przyjęty

Wydatki w rok 2013 to 2,23 mld zł


Sesja przedświąteczna

II posiedzenie XXIX Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego


Wspólne inwestycje na drogach wojewódzkich

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął program WID 2013 dotyczący zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych w 2013 roku przez jednostki samorządu terytorialnego


Klasztorne rozmowy o euro

W starej bibliotece Klasztoru Jasnogórskiego o dobrych praktykach wykorzystania unijnego wsparcia i szansach, jakie niesie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, dyskutowali przedstawiciele świata polityki, nauki i duchowieństwa


Pieniądze dla szpitali

Ponad 71 milionów zł przekazano na dotacje dla placówek ochrony zdrowia


Czerwcowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Wspomnienie Józefa Patrycego Cieszkowskiego, sprawozdanie z wykonania budżetu, udzielenie absolutorium Zarządowi, zmiany w budżecie na 2012 rok oraz przyznanie pomocy finansowej gminom to tematy, które zdominowały czerwcową sesję Sejmiku Województwa ŚląskiegoZobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie