Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 781/PP/2017 z dnia 1 sierpnia 2017

odmowa uzgodnienia projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegowa”

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 783/PP/2017 z dnia 1 sierpnia 2017

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 779/PP/2017 z dnia 31 lipca 2017

uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki sołectwo Sączów

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 769/PP/2017 z dnia 26 lipca 2017

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 760/PP/2017 z dnia 25 lipca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła przesiadkowego w Częstochowie przy dworcu kolejowym Częstochowa Główna”, realizowanego w ramach zadania; „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie subregionu Północnego, zlokalizowanych w Częstochowie: I. przy dworcu PKP Częstochowa Główna ul. Piłsudskiego, II. przy dworcu PKP Stradom, III. przy dworcu PKP Raków, oraz infrastruktury rowerowej obsługującej węzły”, projektowanego na działkach gruntu dz. nr 14/39, dz. nr 14/40, dz. nr 14/41, obręb 0185, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 768/PP/2017 z dnia 25 lipca 2017

odmowa uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 759/PP/2017 z dnia 24 lipca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy sieci ciepłowniczej w Gliwicach” – realizowanej w ramach zadania: „Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomką w Gliwicach, do granicy Gliwic z Zabrzem”, projektowanej na działce gruntu: dz. nr 757/2, obręb Kolej, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 748/PP/2017 z dnia 20 lipca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy kanalizacji sanitarnej na działkach nr 59, 60, 61, 234/86, 416/86, 431/86, 779/86, i 246/89 karta mapy 13 obręb Piotrowice w rejonie ulicy Wieżowej i Urbana w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 749/PP/2017 z dnia 20 lipca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach przy ul. Katowickiej 54

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 739/PP/2017 z dnia 19 lipca 2017

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie