Wynik wyszukiwania Tag: zagranica
Wizyta delegacji z Ukrainy

Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa oraz członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko–Ludwik spotkali się z Oleksym Jasiuneckim – wiceprzewodniczącym Żytomierskiej Administracji Obwodowej