Śląska oferta

Województwo Śląskie promuje atrakcyjność inwestycyjną oraz potencjał gospodarczy regionu na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami PROPERTY INVEST w Krakowie.
Impreza trwa od 31 maja do 2 czerwca b.r. Województwo Śląskie prezentuje na targach materiały na temat potencjału gospodarczego regionu, jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz oferty terenów należących do samorządów. Uczestnictwo ma na celu pozyskanie nowych kontaktów i zwiększenie zainteresowania regionem. Targi PROPERTY INVEST organizowane są po raz pierwszy. Skierowane są do osób zainteresowanych europejskim rynkiem inwestycyjnym – przedstawicieli władz krajowych i samorządowych oraz środowisk gospodarczych, polskich i zagranicznych inwestorów, a także przedstawicieli branży nieruchomości reprezentujących firmy i instytucje z tym rynkiem związane. Uczestniczą w nich również reprezentanci banków, instytucji finansowych oraz firm consultingowych. Ich atutem jest połączenie klasycznej formuły targów z bogatym programem seminaryjnym i imprezami towarzyszącymi. Targom towarzyszą Polsko-Arabskie Spotkania Gospodarcze.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Stoisko Województwa Śląskiego