Lista wniosków w dziedzinie turystyki dofinansowanych
z budżetu Województwa Śląskiego w 2001 roku

Lp 

Wnioskodawca 

Tytuł zadania  Przyznana
kwota w zł 

PTTK O/Zawiercie,
ul. Sikorskiego 10 

Utrzymanie szlaków turystycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 

1.000 

PTTK O/Beskid Śląski


w Cieszynie, ul. Głęboka 56 

Utrzymanie szlaków turystycznych w górach 

4.000 

PTTK O/Wisła, ul. Lipowa 4a 

Utrzymanie szlaków turystycznych w górach 

4.000 

PTTK O/Bielsko-Biała,
ul. Wzgórze 9-11 

Utrzymanie szlaków turystycznych w górach 

4.000 

PTTK O/Szczyrk,
ul.Beskidzka 4 

Utrzymanie szlaków turystycznych w górach 

4.000 

Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach ul. Warszawska 5 

Utrzymanie zbiorów specjalistycznych dla szkolenie kadr turystycznych 

15.000 

PTTK O/Górnośląski w Katowicach, ul. Damrota 8 

Szkolenie społecznej kadry turystycznej 

1.000 

PTTK O/Gliwice, Rynek 12 

Szkolenie społecznej kadry turystycznej 

1.000 

PTSM Oddział Wojewódzki w Katowicach,
ul. Sokolska 26 

Szkolenie społecznej kadry turystycznej 

1.000 

10 

PTSM Oddział Wojewódzki w Katowicach,
ul. Sokolska 26 

Rajd „Beskidy 2001”, Rajd po Ziemi Śląskiej, Rajd „Poznaj swój region” 

2.580 

11 

PTTK O/Bielsko-Biała,


ul. Wzgórze 9-11 

Wojewódzki Rajd Górski „Jesień

2001” 

2.000 

12 

PTTK O/Huta Częstochowa

ul. Łukasińskiego 24 

Imprezy żeglarskie na zbiorniku Poraj 

2.000 

13 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski


Bytom, Rynek 20 

Wojewódzkie imprezy turystyczne 

3.000 

14 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie,
ul. Dekabrystów 43 

VIII Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu 

4.000 

15 

Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach, ul. Warszawska 5 

XVI Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze 

2.000 

16 

PTTK Oddział w Zawierciu, ul. Sikorskiego 10 

Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy 2001 

7.000 

17 

Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” 

Ogólnopolskie Spływy Kajakowe 

1.800 

18 

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Staropolska 2 

XX Regionalny Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego 

1.000 

19 

Górniczy Klub Motorowy „Rozbark

” w Bytomiu,
ul. Arki Bożka 2 

Ogólnopolski Zlot Caravaningowy 

1.000 

20 

Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach,
ul. Stalmacha 17 

Inwentaryzacja tras rowerowych Województwa Śląskiego – stworzenie bazy danych w systemie Mapinfo 

12.000 

21 

GOPR – Grupa Beskidzka w Szczyrku, ul. Dębowa 2 

Prezentacja działalności GOPR na targach turystycznych „Beskidy’2001” w Bielsku-Białej 

1.200 

22 

Związek Gmin Jurajskich
w Ogrodzieńcu.,
Plac Wolności 24 

V Forum Turystyki Polskiej – certyfikaty i monety pamiątkowe 

5.000