Podział Województwa ¦l±skiego na okręgi wyborcze
w wyborach do Sejmiku Województwa ¦l±skiego

Nazwa okręgu
Powiaty
Liczba mandatów
bielski

m.n.p.p.: Bielsko-Biała

p.z.: bielski, cieszyński, żywiecki

7
katowicki

m.n.p.p.: Katowice, Mysłowice, Tychy

p.z.: bieruńsko-lędziński, pszczyński

7
rybnicki

m.n.p.p.: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory

p.z.: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

7
gliwicki

m.n.p.p.: Gliwice, Bytom

p.z.: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski

7
chorzowski
m.n.p.p.: Chorzów, Piekary ¦l±skie, Ruda ¦l±ska, Siemianowice ¦l±skie, ¦więtochłowice, Zabrze
7
częstochowski

m.n.p.p.: Częstochowa

p.z.: częstochowski, kłobucki, myszkowski

6
sosnowiecki

m.n.p.p.: D±browa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

p.z.: będziński, zawierciański

7

m.n.p.p. - miasto na prawach powiatu

p.z. - powiat ziemski