Podział środków będących w dyspozycji Wojewody Ślaskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego

w tys. zł
 
 
 
 
Wyszczególnienie
Wartość kosztorysowa wg RZ9
Termin (rok)
Wydatki budżetu państwa
Lp
Rozdział
Paragraf
JST
Inwestor
Nazwa inwestycji
Rozpoczęcia
Zakończenia
Ustawa budżetowa 2000r.
Przewidywane wykonanie 2000 r.
Projekt planu na 2001r.
Ustawa budżetowa 2001 r.
Zaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II.
Inwestycje pozostałe polegające na bud.inwestycyjnym
740 606
 
 
8 312
8 312
187 845
8 549
174 123
1.
80101
6330
UG
Bojszowy SP Bojszowy
4 529
1997
2003
 
 
600
 
1 600
2.
80101
6330
UG
Bojszowy SP Świerczyniec
7 402
1994
2003
 
 
670
99
1 670
3.
80101
6330
UG
Brenna modernizacja kotłowni wraz z ociepleniem bud. Zesp. Szk.Podstawowych Górki W.
555
2001
2001
 
 
277
99
 
4.
80101
6330
UG
Buczkowice rozbudowa i modernizacja SP Buczkowice
2 272
2000
2002
 
 
1 136
197
1 136
5.
80101
6330
UG
Buczkowice modernizacja SP Buczkowice
942
2000
2001
 
 
471
 
 
6.
80101
6330
UMP
Bytom sala gimnastyczna SP nr 47
1 700
1999
2000
 
 
 
 
 
7.
80101
6330
UMP
Bytom sala gimnastyczna przy SP 38 Bytom ul. Korczaka 1
2 000
2001
2002
 
 
500
 
1 000
8.
80101
6330
UG
Czernichów rozbudowa SP wraz z salą gimnastyczną Międzybrodzie Żyw.
3 500
1992
2001
80
80
470
197
 
9.
80101
6330
UGiM
Czerwionka - Leszczyny sala gimnastyczna przy SP Przegędza
2 200
1997
2000
200
200
 
 
 
10.
80101
6330
UGiM
Czerwionka - Leszczyny sala gimnastyczna Szczejłowice
2 000
2001
2002
 
 
500
 
500
11.
80101
6330
UMP
Częstochwy modernizacja kotłowni z termoizolacją bud. SP nr16
700
2001
2001
 
 
350
 
 
12.
80101
6330
UMP
Częstochwy rozbudowa SP nr 29 Częstochwa
8 066
1996
2001
 
 
400
 
 
13.
80101
6330
UMP
Częstochwy rozbudowa SP nr11 z modernizacją kotłowni Częstochowa
2 000
2001
2003
 
 
300
 
1 400
14.
80101
6330
UG
Gaszowice sala gimnastyczna Szczerbice
950
1997
2001
 
 
300
99
 
15.
80101
6330
UG
Gilowice budowa SP w Gilowicach
9 800
1986
2002
160
160
500
 
600
16.
80101
6330
UG
Gilowice rozbudowa SP w Rychwaldzie
2 500
1997
2002
 
 
500
197
500
17.
80101
6330
UG
Gorzyce SP Turza Śl.- budowa
5 997
1990
2002
 
 
400
 
500
18.
80101
6330
UG
Gorzyce SP Rogów- budowa sali gimnast
3 293
1995
2002
 
 
400
 
250
19.
80101
6330
UG
Gorzyce SP Gorzyczki
3 996
1995
2002
 
 
200
 
1 800
20.
80101
6330
UG
Gorzyce SP Olza + sala gimnast.
2 405
1999
2004
 
 
250
 
1 700
21.
80101
6330
UG
Gorzyce SP Czyżowice+ sala gimnast.
2 234
1995
2001
240
240
150
 
 
22.
80101
6330
UMP
Jastrzębie Zdrój termomodern.obiekt ośw. (SP1, SP4, SP5, SP11)
1 135
2000
2001
120
120
300
 
 
23.
80101
6330
UM
Kłobuck budowa Sali gimnastycznej przy SP w Białej
1 220
2000
2001
 
 
500
 
 
24.
80101
6330
UG
Kłomnice budowa hali sportowej przy SP6
3 200
1999
2001
250
250
 
 
 
25.
80101
6330
UM
Knurów budowa bloku żywieniowego i hali gimnastycznej
6 000
2000
2003
 
 
1 000
 
2 000
26.
80101
6330
UG
Kochanowice budowa szkoły w Kochcicach
5 800
2000
2004
 
 
1 000
296
3 700
27.
80101
6330
UG
Konopiska szkoła podstawowa
5 861
1999
2001
250
250
1 500
 
1 500
28.
80101
6330
UG
Krzepice hala sportowa
6 000
2000
2002
 
 
3 000
 
3 000
29.
80101
6330
UG
Krzyżanowice budowa Sali gimnastycznej SP Zabełków
1 551
1999
2001
 
 
500
 
 
30.
80101
6330
UM
Lędziny modernizacja SP1
1 050
2000
2001
 
 
500
 
 
31.
80101
6330
UM
Lędziny rozbudowa SP3
660
2000
2002
 
 
300
 
360
32.
80101
6330
UG
Lipowa budowa sali gimnastycznej
3 000
2001
2004
 
 
300
 
1 200
33.
80101
6330
UM
Lubliniec termomodernizacja SP Nr1 - i Sali gimnastycznej
1 400
2001
2003
 
 
700
 
700
34.
80101
6330
UM
Lubliniec modernizacja boiska SP Nr1
1 800
2001
2002
 
 
900
 
900
35.
80101
6330
UG
Lyski budowa szkoły w Zwonowicach
4 176
1989
2003
200
200
700
 
1 186
36.
80101
6330
UG
Lyski sala gimnastyczna Zwonowice
1 446
1989
2003
 
 
300
 
688
37.
80101
6330
UMiG
Łazy rozbudowa Zespołu Sportowego przy SP
6 706
1999
2004
400
400
1 000
 
500
38.
80101
6330
UMiG
Łazy modernizacja dydaktyczna przy SP Łazy
2 300
2000
2002
 
 
500
 
250
39.
80101
6330
UMiG
Łazy rozbudowa SP w Chruszczobrodzie
1 000
2000
2001
 
 
700
 
 
40.
80101
6330
UG
Łękawica rozbudowa SP Okrajnik
321
1989
2001
 
 
160
 
 
41.
80101
6330
UG
Łękawica budowa sali gimnastycznej SP Kościerz
832
2001
2002
 
 
400
 
300
42.
80101
6330
UG
Łodygowice SP i Gimnazjum Łodygowice Dolne
3 700
1996
2002
 
 
500
197
2 000
43.
80101
6330
UG
Łodygowice sala gimnast. w Zarzeczu
300
2000
2003
 
 
50
 
250
44.
80101
6330
UG
Łodygowice sala gimnast. i basen przy SP w Łodygowicach
700
2000
2003
 
 
200
 
500
45.
80101
6330
UG
Miedźna budowa SP w Woli
11 004
1996
2001
 
 
1 000
 
 
46.
80101
6330
UG
Miedźna budowa szkoły część sportowa
17 500
2000
2003
 
 
2 000
 
12 000
47.
80101
6330
UG
Milówka budowa SP w Lalikach
600
1986
2002
120
120
200
 
100
48.
80101
6330
UG
Mstów rozbudowa Publicznej SP w Mstowie
1 500
2001
2003
 
 
250
 
500
49.
80101
6330
UG
Mykanów budowa sali gimnastycznej w raz z częścią dydakt. w Czarnym Lesie
1 802
1999
2001
200
200
500
99
 
50.
80101
6330
UM
Orzesze rozbudowa SP nr4-łącznik w Orzeszu Jaśkowice
800
1999
2003
 
 
200
 
100
51.
80101
6330
UMP
Piekary Śl. modernizacja kompleksu sportowego basen+sala gimnast.w MSP nr 5
1 600
2000
2002
 
 
800
 
800
52.
80101
6330
UMiG
Pilica rozbudowa SP w Pilicy
2 410
1998
2003
280
280
290
 
100
53.
80101
6330
UG
Poraj rozbudowa i nadbudowa SP w Żarkach Letnisko
1 500
2000
2002
 
 
600
 
400
54.
80101
6330
UG
Porąbka sala sportowa przy SP w Czańcu
4 602
1998
2002
80
80
1 760
197
461
55.
80101
6330
UM
Pszczyna Szkoła w Wiśle W.
4 134
1997
2002
400
400
400
 
400
56.
80101
6330
UM
Pszczyna Jankowice(basen+sala)
3 808
1994
2001
 
 
800
 
 
57.
80101
6330
UM
Pszczyna Czarków - boisko
40
2001
2001
 
 
20
 
 
58.
80101
6330
UM
Pszczyna Studzionka szkoła
3 600
2000
2001
 
 
1 300
 
 
59.
80101
6330
UM
Pszczyna Łąka - szkoła
3 520
2001
2003
 
 
900
 
900
60.
80101
6330
UM
Pszczyna Piasek - szkoła
2 700
2000
2002
 
 
500
 
500
61.
80101
6330
UM
Pszczyna Studzienice - sala gimnastyczna
700
2001
2003
 
 
300
 
200
62.
80101
6330
UG
Rajcza modernizacja SP Rajcza
1 500
2000
2001
 
 
750
296
 
63.
80101
6330
UG
Rajcza sala gimnastyczna SP
1 232
1997
2002
 
 
500
 
150
104.
80101
6330
UG
Rudnik budowa Sali gimnastycznej
1 000
2000
2003
 
 
500
 
250
64.
80101
6330
UMP
Rybnik budowa sali sportowej przy SP 35 w Rybniku
1 765
2000
2001
 
 
200
 
 
65.
80101
6330
UMP
Rybnik budowa sali sportowej przy SP 33 w Rybniku
3 120
2000
2001
 
 
300
 
 
66.
80101
6330
UM
Rydułtowy rozbudowa SP1 o salę gimnastyczną
4 331
1998
2001
 
 
1 200
197
 
67.
80101
6330
UMP
Siemianowice Śl. sala gimnastyczna dla SP nr 11
2 200
2000
2002
 
 
1 000
 
200
68.
80101
6330
UMiG
Siewierz sala gimnastyczna -Szkoła Brudzowice
1 600
2000
2001
120
120
680
 
 
69.
80101
6330
UMiG
Siewierz hala sportowa - Szkoła Siewierz
5 000
2001
2003
 
 
1 000
 
1 500
70.
80101
6330
UM
Skoczów rozbudowa SP nr 7 Pogórze
2 100
2001
2003
 
 
1 000
 
500
71.
80101
6330
UM
Skoczów remont elewacji SP 1
250
2001
2002
 
 
100
 
40
72.
80101
6330
UM
Skoczów wymiana okien SP 4
130
2001
2001
 
 
60
 
 
73.
80101
6330
UM
Skoczów wymiana okien ZS1
1 400
2001
2002
 
 
100
 
600
74.
80101
6330
UM
Skoczów likwidacja barier architekt. ZS1
300
2001
2001
 
 
150
 
 
75.
80101
6330
UG
Starcza modernizacja obiekt szkoln.
58
2001
2001
 
 
29
 
 
76.
80101
6330
UG
Starcza modernizacja sali gimnastycznej - wymiana podłogi
60
2001
2001
 
 
30
 
 
77.
80101
6330
UM
Strumień adaptacja obiektu na cele oświatowe
1 550
1996
2002
80
80
200
 
200
78.
80101
6330
UMiG
Szczekociny rozbudowa SP1w Rokitnie-łącznik i sala gimnast.
2 401
1999
2005
 
 
500
 
1 057
79.
80101
6330
UMiG
Szczekociny rozbudowa SP1w Szczekociny-łącznik i sala gimnast. z zapleczem socjalnym
2 507
1996
2003
 
 
400
99
1 220
80.
80101
6330
UM
Szczyrk rozbudowa Zesp.Szkół Podstawowych Szczyrk
2 000
2000
2003
 
 
1 000
99
1 000
81.
80101
6330
UG
Ślemień rozbudowa SP z przeznaczeniem na gimnazjum
850
1999
2001
 
 
425
197
 
82.
80101
6330
UG
Ślemień sala gimnastyczna dla SP i Gimnazjum
1 000
2000
2003
 
 
300
 
700
83.
80101
6330
UG
Świerklany budowa SP w Jankowicach
23 469
1998
2003
 
 
2 595
 
15 479
84.
80101
6330
UG
Świerklany budowa sali gimnastycznej przy SP w Świerklanach Górnych
2 882
2000
2002
 
 
500
 
2 382
85.
80101
6330
UM
Toszek rozbudowa i modernizacja SP nr 2 w Toszku
3 000
1999
2001
 
 
800
 
 
86.
80101
6330
UMP
Tychy rozbudowa i modernizacja SP2 i SP4
6 000
1999
2003
200
200
2 000
 
1 740
87.
80101
6330
UM
Ustroń rozbudowa Szkoły nr1
4 655
1993
2001
 
 
500
 
 
88.
80101
6330
UG
Wielowieś sala gimnastyczna przy SP
1 550
2000
2001
 
 
300
99
 
89.
80101
6330
UG
Wilamowice budowa sali gimnast. przy SP St.Wieś
1 450
2000
2002
 
 
725
 
200
90.
80101
6330
UG
Wilamowice budowa sali gimnast. przy SP Hecznarowice
840
2000
2002
 
 
420
99
200
91.
80101
6330
UG
Wilamowice rozbud.SP Wilamowice: montaż kotłowni na gaz.; montaż zaplecza kuchen.;wykon. elewacji zewn.
1 400
1999
2001
 
 
700
 
 
92.
80101
6330
UG
Wilamowice adaptacja bud.gminnego na potrzeby oświaty
1 172
2001
2003
 
 
586
 
350
93.
80101
6330
UM
Wisła sala gimnastyczna -SP nr 5
1 477
1987
2000
80
80
 
 
 
94.
80101
6330
UM
Wisła wykonanie izolacji i odwodnienie SP nr 2
50
2001
2001
 
 
25
 
 
95.
80101
6330
UM
Wisła modernizacja sanitariatów SP nr 4
40
2001
2001
 
 
20
 
 
96.
80101
6330
UG
Włodowice modernizacja SP Włodowice - wymiana okien
123
2001
2001
 
 
43
 
 
97.
80101
6330
UMP
Zabrze sala sportowa z zapleczem socjalnym w SP nr31 w Zabrzu
6 000
2001
2002
 
 
3 000
 
3 000
98.
80101
6330
UM
Zawiercie budowa hali sportowej przy SP6
8 650
1998
2001
 
 
1 000
 
 
99.
80101
6330
UG
Zbrosławice Zespół Szkół w Kamieńcu
7 985
1987
2001
 
 
1 500
99
 
100.
80101
6330
UG
Zebrzydowice sala gimnastyczna z basenem w Zebrzydowicach
2 500
2001
2003
 
 
1 250
 
500
101.
80101
6330
UG
Żarnowiec budowa SP i Sali gimnastycznej w Żarnowcu
3 124
1994
2001
352
352
 
 
 
102.
80101
6330
UG
Żarnowiec budowa SP i sali gimnastycznej w Chlinie
2 000
1990
2001
 
 
300
99
 
103.
80101
6330
UG
Żarnowiec budowa Sali gimnastycznej w Otoli
430
1994
2001
 
 
130
 
 
 
 
 
 
Razem 80101 - szkoły podstawowe
306 170
 
 
3 812
3 812
62 022
2 961
79 419
104
80110
6330
UG
Bestwina modernizacja budynku szkoły
2 100
2000
2001
 
 
500
197
 
105
80110
6330
UM
Będzin remont gimnazjum Nr 1
1 136
1999
2001
 
 
220
 
 
106
80110
6330
UMP
Chorzów budowa basenu i Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 8 Chorzów
14 695
1998
2001
 
 
2 200
 
 
107
80110
6330
UMP
Chorzów budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum nr 10
1 876
2000
2001
 
 
938
 
 
108
80110
6330
UM
Cieszyn modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum nr 3 w Cieszynie
180
2000
2001
 
 
90
 
 
109
80110
6330
UG
Dąbrowa Zielona gimnazjum
2 800
1997
2001
 
 
400
 
 
110
80110
6330
UG
Dębowiec rozbudowa SP na Gimnazjum
400
1999
2000
80
80
 
 
 
111
80110
6330
UG
Gaszowice rozbudowa gimnazjum część dydakt. sport. Piece
1 580
2000
2002
 
 
440
 
500
112
80110
6330
UG
Goczałkowice Zdrój budowa gimnazjum
2 400
2001
2002
 
 
1 000
 
1 400
113
80110
6330
UG
Goczałkowice Zdrój budowa sali sportowej
5 000
2001
2003
 
 
1 000
 
4 000
114
80110
6330
UG
Goleszów budowa gimnazjum
12 000
2000
2002
 
 
6 000
153
500
115
80110
6330
UG
Haźlach rozbudowa gimnazjum w Kończycach W. i sala sportowa
1 600
2000
2001
 
 
600
 
 
116
80110
6330
UG
Haźlach rozbudowa gimnazjum w Pogwizdowie
1 850
1999
2000
200
200
 
 
 
117
80110
6330
UG
Istebna budowa gimnazjum
5 948
1999
2002
 
 
1 500
296
1 000
118
80110
6330
UG
Istebna rozbudowa Sali gimnastycznej dla potrzeb gimnazjum
950
2001
2002
 
 
300
 
150
119
80110
6330
UG
Jasienica rozbudowa SP w Jasienicy dla Gimn z budową biolog. oczyszcz.ściek.
4 654
1999
2005
 
 
1 000
 
2 030
120
80110
6330
UG
Jasienica rozbudowa SP dla Gimn w Rudzicy z budową biolog. oczyszcz.ściek.
2 822
2000
2006
 
 
500
 
1 632
121
80110
6330
UG
Jejkowice budowa segmentu dydaktycznego na potrzeby gimnazjum
2 061
2000
2001
 
 
680
296
 
122
80110
6330
UGiM
Koziegłowy Gimnazjum Koziegłowy
4 000
2000
2002
 
 
1 000
 
2 900
123
80110
6330
UG
Kroczyce budowa gimnazjum w Kroczycach
2 500
2000
2002
 
 
600
296
1 650
124
80110
6330
UG
Kruszyna budowa gimnazjum
3 500
2000
2002
 
 
1 500
296
825
125
80110
6330
UM
Kuźnia Raciborska budowa gimnazjum w Rudach
5 400
2001
2003
 
 
2 700
 
2 700
126
80110
6330
UG
Lelów budowa gimnazjum Lelowie
3 000
1999
2001
250
250
1 100
 
 
127
80110
6330
UM
Lędziny modernizacja Gimnazjum nr 1
885
2000
2001
 
 
400
 
 
128
80110
6330
UM
Lędziny adaptacja na Gimnazjum nr 2
650
2000
2001
 
 
300
 
 
129
80110
6330
UG
Lipie rozbudowa gimnazjum w Lipie
600
2001
2002
 
 
300
197
300
130
80110
6330
UG
Lipowa budowa gimnazjum
7 000
1999
2005
 
 
1 000
296
2 500
131
80110
6330
UM
Lubliniec budowa boiska Gimnazjum Nr2
250
2001
2001
 
 
125
 
 
132
80110
6330
UM
Lubliniec budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1
3 700
2000
2002
 
 
1 800
 
1 800
133
80110
6330
UG
Lubomia przebudowa poprz.dobud.klat . schod. w now. gimnazjum
224
2000
2002
 
 
112
 
112
134
80110
6330
UG
Łękawica hala sportowa
2 841
1999
2001
 
 
800
 
 
135
80110
6330
UG
Marklowice budowa gimnazjum
6 500
2000
2002
 
 
3 250
 
3 250
136
80110
6330
UG
Miedźna budowa gimnazjum w Miedźnej
2 000
2000
2002
 
 
1 000
 
600
137
80110
6330
UG
Mierzęcice budowa sali gimnastycznej w Mierzęcicach
1 600
1998
2001
 
 
700
 
 
138
80110
6330
UG
Milówka budowa gimnazjum w Milówce
6 000
2000
2004
 
 
1 700
 
1 000
139
80110
6330
UG
Mykanów budowa gimnazjum w Starym Cykarzewie
1 555
2000
2002
 
 
400
 
655
140
80110
6330
UG
Niegowa budowa gimnazjum
1 000
2000
2002
 
 
300
197
200
141
80110
6330
UMiG
Ogrodzieniec rozbudowa SP1 na potrzeby gimnazjum
1 500
2001
2002
 
 
750
 
750
142
80110
6330
UG
Opatów budowa gimnazjum
5 500
1999
2000
200
200
 
296
 
143
80110
6330
UMiG
Pilica rozbudowa Gimnazjum w Pilicy - dobud. Sali gimnast. z zaplecz.
6 623
1998
2003
 
 
400
 
103
144
80110
6330
UG
Przyrów sala gimnastyczna
3 200
2001
2003
 
 
1 000
 
2 200
145
80110
6330
UG
Przystajń budowa gimnazjum
5 780
2000
2002
 
 
1 445
 
1 445
146
80110
6330
UM
Pszczyna Gimnazjum Stara Wieś
2 170
2000
2002
 
 
400
 
300
147
80110
6330
UM
Radlin rozbudowa Gimnazjum Nr 1
2 800
2000
2002
 
 
1 000
 
1 450
148
80110
6330
UM
Radlin adaptacja pomieszczeń Sportowego Gimnazjum Nr 2
300
2000
2001
 
 
150
 
 
149
80110
6330
UG
Rajcza gimnazjum
7 500
2001
2003
 
 
3 000
 
4 375
150
80110
6330
UG
Rędziny budowa gimnazjum
5 000
2000
2001
 
 
2 500
 
 
151
80110
6330
UG
Rudziniec rozbudowa gimnazjum - hala sportowa
2 712
2000
2001
 
 
1 356
 
 
152
80110
6330
UMP
Rybnik budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Rybniku
2 913
2000
2001
 
 
300
 
 
153
80110
6330
UM
Rydułtowy termomodernizacja Gimnazjum nr2
1 750
2001
2003
 
 
500
 
750
154
80110
6330
UM
Skoczów rozbudowa Gimnazjum nr3 w Pierścu, budowa Sali gimnastycznej + basen
4 478
1996
2002
 
 
600
 
600
155
80110
6330
UM
Skoczów adaptacja poddasza Gimn.nr 3 rob.wyk.
70
2001
2001
 
 
35
 
 
156
80110
6330
UM
Skoczów budowa Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3
1 200
2001
2001
 
 
600
 
 
157
80110
6330
UM
Skoczów adaptacja poddasza Gimn.nr 2
260
2000
2001
 
 
40
 
 
158
80110
6330
UMiG
Sośnicowice gimnazjum w Sośnicowicach
10 000
2001
2005
 
 
550
 
7 700
159
80110
6330
UG
Starcza nadbudowa budynku szkoły na potrzeby gimnazjum
2 400
2001
2002
 
 
1 200
 
1 200
160
80110
6330
UM
Szczyrk rozbudowa Gimnazjum nr 2 Szczyrk
800
2000
2002
 
 
400
 
400
161
80110
6330
UG
Świnna sala gimnastyczna
1 800
2000
2002
 
 
900
 
240
162
80110
6330
UG
Świnna rozbudowa gimnazjum w Świnnej
700
2000
2001
 
 
350
 
 
163
80110
6330
UG
Tworóg adapt. Wydz.Zaocz. Techn. na gimnazjum
1 400
2000
2001
200
200
317
 
 
164
80110
6330
UG
Ujsoły budowa gimnazjum
3 659
2001
2004
 
 
976
 
1 952
165
80110
6330
UG
Węgierska Górka budowa gimnazjum w Żabnicy
2 000
1998
2001
 
 
300
296
 
166
80110
6330
UG
Węgierska Górka rozbudowa gimnazjum Cięcina
6 000
2000
2004
 
 
1 700
 
4 000
167
80110
6330
UG
Wilkowice rozbudowa szkoły dla potrzeb gimnazjum
3 000
1998
2003
200
200
800
 
1 600
168
80110
6330
UG
Wilkowice budowa sali gimnast.
1 200
2001
2003
 
 
150
 
1 050
169
80110
6330
UG
Włodowice dobudowa gimnazjum do SP Włodowice
2 300
2000
2003
 
 
300
 
1 700
170
80110
6330
UG
Woźniki modernizacja Gimnazjum w Psarach
700
2000
2001
 
 
350
 
 
171
80110
6330
UG
Woźniki budowa Gimnazjum w Woźnikach
1 550
2000
2002
 
 
775
 
400
172
80110
6330
UG
Wręczyca Wielka rozbudowa Gimnazjum w Węglowicach
1 851
2000
2001
 
 
600
 
1 251
173
80110
6330
UG
Wyry modernizacja SP i Gimnazjum Wyry
500
2000
2002
 
 
250
100
250
174
80110
6330
UG
Wyry modernizacja SP i Gimnazjum Gostyń
530
2000
2002
 
 
265
 
265
175
80110
6330
UMiG
Żarki budynek gimnazjum
5 000
1999
2003
 
 
500
 
4 000
 
 
 
 
Razem 80110 - Gimnazja
216 403
 
 
1 130
1 130
61 214
2 916
67 685
176
80120
6430
Powiat
Bielsko-Biała modernizacja syst.regul. przepływu wody w sieci co.- LO w Czechowicach Dz.
100
2000
2001
 
 
50
99
 
177
80120
6430
Powiat
Cieszyn remont budynku w Zebrzydowicach
3 000
2000
2002
 
 
1 000
 
1 981
178
80120
6430
Powiat
Częstochowa LO Kamienica Polska - budowa Sali gimnastycznej
3 500
2001
2003
 
 
50
 
1 000
179
80120
6430
Powiat
Gliwice wymiana inst.wod.kan,co, elektr., wym. ciepła, Zesp.Szk.Pyskowice
421
2001
2001
 
 
200
177
 
180
80120
6430
Powiat
Gliwice roboty budowlano montażowe w Zesp. Szk. Knurów,
105
2001
2001
 
 
50
 
 
181
80120
6430
Powiat
Gliwice budowa boisk sport., skoczni, bieżni przy Zesp.Szk. Pyskowice
75
2001
2001
 
 
35
 
 
182
80120
6430
UMP
Gliwice modernizacja budynku szkoły-Zesp. Szk. Og.nr1
1 200
2001
2001
 
 
500
 
 
183
80120
6430
UMP
Jastrzębie Zdrój termomodern.obiekt ośw.(Zesp.Szk.Nr1,Nr2
567
2000
2001
 
 
150
 
 
184
80120
6430
Powiat
Lubliniec rozbudowa pomieszczeń szatni w Zesp.Szk.przy ul. Sobieskiego oraz archiwum, docieplanie budynku
650
2001
2001
 
 
325
 
 
185
80120
6430
Powiat
Myszków budowa hali sportowe przy LO w Myszkowie
3 450
1998
2001
100
100
300
 
 
186
80120
6430
Powiat
Pszczyna rozbudowa LO Gilowice - budowa Sali gimnastycznej
4 107
1996
2001
200
200
1 000
 
 
187
80120
6430
Powiat
Racibórz roboty budowlano - montażowe - Zesp.Szk. Ogólnokszt. Mistrz.Sport. Racibórz
2 497
1997
2001
 
 
1 248
177
 
188
80120
6430
Powiat
Racibórz roboty budowlano-montażowej-Zesp.Szk. Ogólnokszt.Mistrz. Sport. Racibórz
645
2001
2001
 
 
322
 
 
189
80120
6430
Powiat
Racibórz roboty budowlano-montażowe Zesp. Szk. Ogólnokszt.Mistrz.Sport. Racibórz
825
2001
2001
 
 
412
 
 
190
80120
6430
UMP
UM Częstochwa budowa Sali gimnastycznej w VII LO Częstochowa
7 700
2001
2003
 
 
1 500
 
4 700
191
80120
6430
UMP
UM Częstochwa budowa Sali gimnastycznej III LO
4 000
2001
2003
 
 
500
 
3 000
192
80120
6430
Powiat
Zawiercie rozbudowa LO i Sali gimnast.-Pilica
4 862
1998
2003
150
150
1 400
 
2 339
193
80120
6430
Powiat
Żywiec modernizacja LO
3 140
1996
2001
70
70
 
 
 
 
 
 
 
Razem 80120 - licea ogólnokształcące
40 844
 
 
520
520
9 042
453
13 020
194
80102
6430
Powiat
Bielsko-Biała modernizacja kotłowni w MOW Jaworze
280
2001
2001
 
 
140
 
 
195
80102
6430
UMP
Częstochwa rozbudowa SPSpecj. Nr 15 Częstochowa
5 100
1997
2002
100
100
 
 
 
196
80102
6430
Powiat
Gliwice przebudowa sanitar. i kanal., remont dachu i kominów w Zesp.Szk. Specjalnych w Knurowie
839
2001
2001
 
 
387
 
 
197
80102
6430
Powiat
Gliwice przebudowa sanitariatów i kanalizacji, wymiana stolarki okiennej, rem.dachu, kominów went. w Zesp.Szk. Specj. w Pyskowicach
245
2001
2001
 
 
113
 
 
198
80102
6430
Powiat
Lubliniec wymiana poszycia dachowego w Szk. Specjalnych ul. Klonowa i ul. Szymały
3 100
2001
2001
 
 
1 550
197
 
199
80102
6430
Powiat
Mikołów Zespół Szk. Specjalnych Mikołów
3 739
2001
2003
 
 
1 739
 
2 000
200
80102
6430
UMP
Tychy rozbudowa SOSW - Szkoły Życia Tychy
8 225
1995
2001
200
200
4 112
 
 
 
 
 
 
Razem 80102 - szkoły podstawowe specjalne
21 528
 
 
300
300
8 041
197
2 000
201
80131
6430
Powiat
Bielsko-Biała modernizacja systemów grzewczych w Zesp.Szk."Silesia"-Czechowice Dz.
240
2000
2001
 
 
120
 
 
202
80131
6430
Powiat
Bielsko-Biała moderniz.syst.grzew.i termomodern. obiektów szk., przebud.hali sport. w Zesp.Szk.Techn.i Lic. w Zesp.Szk.Techn. Czechowice-Dz.
3 350
2000
2001
 
 
1 675
197
 
203
80131
6430
Powiat
Bielsko-Biała termomoderniz. częściowa obiekt. szk.-wymiana stolarki budowl. w Zesp.Szk.Zaw.Nr2 Czechowicach Dz.
50
2001
2001
 
 
25
 
 
204
80131
6430
UMP
Bielsko-Biała sala gimnast.
4 590
2000
2001
 
 
2 000
 
 
205
80131
6430
Powiat
Cieszyn budowa Sali sportowej przy Zesp.Szk.Zaw. w Skoczowie
1 300
1997
2001
125
125
600
 
 
206
80131
6430
Powiat
Cieszyn budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Istebnej
3 086
2001
2003
 
 
650
 
2 385
207
80131
6430
Powiat
Cieszyn elewacja budynku Zesp.Szk.Ekonom.-Gastron.w Cieszynie
1 300
2000
2001
 
 
650
100
 
208
80131
6430
Powiat
Częstochowa Zespół Szkół Koniecpol - wymiana kotłów co na ekologiczne
50
2000
2001
 
 
10
 
 
209
80131
6430
Powiat
Częstochowa Zespół Szk. Rolniczych - wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku
1 250
2001
2001
 
 
625
 
 
210
80131
6430
UMP
Częstochwa modernizacja dwóch budynków CKU, dobudowa segmentu stanowiącego łącznik
3 525
2000
2001
150
150
1 612
 
 
211
80131
6430
Powiat
Gliwice wymiana kanaliz., instal. elektr.Zesp.Szk. Zaw.Nr 2 Knurów
372
2001
2001
 
 
186
148
 
212
80131
6430
Powiat
Gliwice modernizacja budynku w Zesp. Szk. Zaw. w Knurowie
170
2001
2001
 
 
85
 
 
213
80131
6430
Powiat
Gliwice renowacja boiska, szk. i ogrodzenia
55
2001
2001
 
 
27
 
 
214
80131
6430
UMP
Gliwice adaptacja warsztatów na pracownie elektroniczne- Zesp. Szk.Łączności
3 000
2001
2002
 
 
1 000
 
1 000
215
80131
6430
UMP
Jastrzębie Zdrój termomodern.obiekt ośw.(Zesp.Szk.Górn.-Elektr., Zesp.Szk.Zaw.
567
2000
2002
 
 
150
 
250
216
80131
6430
UMP
Jaworzno sala gimnastyczna przy ZSZ Nr 2 w Jaworznie
7 400
1999
2001
200
200
2 000
 
 
217
80131
6430
Powiat
Lubliniec budowa Sali gimnastycznej przy Zesp.Szk. Zaw. Nr 1 przy ul. Szymały3, wymiana co w Zesp.Szk.Nr2 przy ul. Klonowej10 oraz modernizacja sal lekcyjnych
11 370
2000
2001
 
 
5 600
197
 
218
80131
6430
Powiat
Mikołów Zespół Szkół Rolniczych Ornontowice
7 227
1985
2002
 
 
2 000
197
2 059
219
80131
6430
Powiat
Racibórz budynki powojskowe na ZST Kuźnia Raciborska
4 654
1998
2001
300
300
2 027
 
 
220
80131
6430
UMP
Rybnik budowa sali sportowej przy ZSZ Rybnicka Kużnia
1 650
2000
2001
 
 
200
197
 
221
80131
6430
UMP
Rybnik sala sportowa przy ZSEH w Rybniku
5 907
2000
2001
250
250
500
 
 
222
80131
6430
UMP
Tychy budowa Szkół Municypalnych
46 173
1997
2001
 
 
7 500
 
 
223
80131
6430
Powiat
Zawiercie budowa Sali gimnast. w Zesp.Szk. Szczekociny
4 397
1998
2003
50
50
1 500
197
1 605
224
80131
6430
Powiat
Żywiec wykup obiektu dla Zesp.Szk.Odlwen.w Węgierskiej Górce
259
1999
2000
55
55
 
 
 
 
 
 
 
Razem 80131 - licea i technika zawodowe
111 942
 
 
1 130
1 130
30 742
1 233
7 299
225
80132
6430
UMP
Rybnik adaptacja obiektów szpitala nr 2 na Państwową Szkołę Muzyczną
9 000
2000
2002
 
 
4 000
 
2 000
 
 
 
 
Razem 80132 - szkoły artystyczne
9 000
 
 
0
0
4 000
0
2 000
226
80134
95
UMP
Bielsko-Biała bud. dydakt.
3 060
1997
2001
100
100
1 500
 
 
 
 
 
 
Razem 80134 - szkoły zawodowe specjalne
3 060
 
 
100
100
1 500
0
0
227
80141
6530
Samorz
Urząd Marszałkowski Woj..Śląskiego adaptacja bud. dla potrzeb KN w Bielsku Białej
10 281
1994
2001
250
250
2 764
197
 
 
 
 
 
Razem 80141 - kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
10 281
 
 
250
250
2 764
197
0
228
80146
6530
Samorz
Urząd Marszałkowski Woj..Śląskiego Centrum Edukacyjne-budowa WOM Częstochowa
9 337
1994
2001
500
500
4 005
592
 
229
80146
6530
Samorz
Urząd Marszałkowski Woj..Śląskiego budowa łącznika ROM-E"METIS", bud. oczyszcz.ścieków w Jeziorowicach, wyk.łazienek-Jeziorowice
1 910
2001
2003
 
 
900
 
600
 
 
 
 
Razem 80146 - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
11 247
 
 
500
500
4 905
592
600
230
85301
6430
Powiat
Częstochowa DD Chorzenice - remont budynku
160
2000
2000
70
70
 
 
 
 
 
 
 
Razem 85301 - placówki opiekuńczo - wychowawcze
160
 
 
70
70
0
0
0
231
85402
6430
Powiat
Tarnowskie Góry budowa Sali gimnastycznej MOW Radzionków
1 367
1991
2001
200
200
 
 
 
 
 
 
 
Razem 85402 - Ośrodki szkolno - wychowawcze
1 367
 
 
200
200
0
0
0
232.
85403
6430
Powiat
Częstochowa SOSW Bogumiłek- kontynuacja budowy Internatu w raz z siecią co i kotłownią na olej opałowy
4 364
1997
2002
300
300
2 000
 
1 200
233
85403
6430
Powiat
Lubliniec rozbudowa SOSW Nr 1 dla dzieci niesłyszących i słabosłysz. ze względu na przekazanie Ośrodka nr 1 prawowitemu właścicielowi na mocy ugody
770
2001
2001
 
 
380
 
 
 
 
 
 
Razem 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
5 134
 
 
300
300
2 380
0
1 200
234
85404
6330
UMP
Częstochwa modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2a Częstochowa
2 000
1999
2002
 
 
500
 
900
 
 
 
 
Razem 85404 - Przedszkola specjalne
2 000
 
 
0
0
500
0
900
235
85410
6430
Powiat
Racibórz remont bud. internatu Zesp. Szk. Ogólnokszt.Mistrz.Sport. Racibórz
670
2001
2001
 
 
335
 
 
 
 
 
 
Razem 85410 - internaty i bursy szkolne
670
 
 
0
0
335
0
0
236
85411
6430
Powiat
Bielsko-Biała budowa oczyszczalni Dom Wczasów Dziecięcych - Porąbka
800
2000
2001
 
 
400
 
 
 
 
 
 
Razem 85411 - domy wczasów dziecięcych
800
 
 
0
0
400
0
0
 
 
 
 
Razem II
740 606
 
 
8 312
8 312
187845
8 549
174 123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Zakupy inwestycyjne - razem III
x
x
x
50
50
7 402
90
0
1.
80101
6330
UG
Przystajń pracownia komputerowa
x
x
x
 
 
50
 
 
2.
80101
6330
UM
Pszczyna wyposażenie Sali gimnast.SP Wisła W.
x
x
x
 
 
200
 
 
3.
80101
6330
UM
Pszczyna wyposażenie stołówki SP Piasek
x
x
x
 
 
200
 
 
4.
80101
6330
UM
Pszczyna 10 prac.komput.do SP
x
x
x
 
 
350
 
 
5.
80101
6330
UMP
Gliwice komputeryzacja szk.podstawowych
x
x
x
 
 
1 021
 
 
6.
80110
6330
UG
Wilamowice wyposażenie 3 gimnazjów
x
x
x
 
 
635
 
 
7.
80110
6330
UG
Przyrów pracownia komputerowa
x
x
x
 
 
50
 
 
8.
80110
6330
UG
Rudziniec wyposażenie hali sportowej
x
x
x
 
 
280
 
 
9.
80110
6330
UM
Pszczyna wyposażenie stołówki PG4
x
x
x
 
 
200
 
 
10.
80110
6330
UG
Jejkowice wyposażenie techniczne segmentu dydaktycznego gimnazjum
x
x
x
 
 
70
 
 
11.
80110
6330
UG
Łękawica doposażenie gimnazjum
x
x
x
 
 
50
 
 
12.
80110
6330
UG
Węgierska Górka pracownia komputerowa Gimnazjum Węgierska Górka
x
x
x
 
 
40
 
 
13.
80120
6430
Powiat
Pszczyna pracownia komputerowa LO
x
x
x
 
 
50
 
 
14.
80120
6430
Powiat
Częstochowa LO - pracownia multimedialna, zestawy komputerowe, kserokopiarka
x
x
x
 
 
106
 
 
15.
80120
6430
Powiat
Gliwice pracownia komputerowa, kserokopiarka
x
x
x
 
 
41
 
 
16.
80120
6430
Powiat
Racibórz zakup autobusu
x
x
x
 
 
1 000
 
 
17.
80120
6430
Powiat
Racibórz zakup komputera
x
x
x
 
 
105
 
 
18.
80120
6430
Powiat
Wodzisław Śl zestaw komputerowy-ZSLO Rydułtowy, IILO Wodzis.,Zesp.Szk.im.14 Pułku, ZSO nr3-Wodzisław
x
x
x
 
 
216
40
 
19.
80114
6430
Powiat
Bielsko-Biała zakup samochodu osob.; komputera z wyposażeniem
x
x
x
 
 
40
 
 
20.
80131
6430
Powiat
Bielsko-Biała zakup 3 komputerów - Zesp.Szk.Rolnicz. Czechowice Dz.
x
x
x
 
 
20
 
 
21.
80131
6430
Powiat
Częstochowa Zespół Szkół Koniecpol - zakup pracowni językowych, programów komputerowych, sprzęt audiowizualny
x
x
x
 
 
48
 
 
22.
80131
6430
Powiat
Częstochowa Zespół Szkół Zawodowych Koniecpol - zakup drzwi wejściowych, maszyn specjalistycznych do pracowni
x
x
x
 
 
218
 
 
23.
80131
6430
Powiat
Gliwice pracownia komputerowa, serwer
x
x
x
 
 
85
 
 
24.
80131
6430
Powiat
Mikołów samochód osobowy FORD Fiesta - Zespół Szk. Technicznych Mikołów
x
x
x
 
 
36
 
 
25.
80131
6430
Powiat
Wodzisław Śl wyposażenie pracowni chemicznej - ZSEkonomicznych Wodzisław, Rydułtowy, Pszów, Radlin
x
x
x
 
 
68
 
 
26.
80131
6430
Powiat
Wodzisław Śl sprzęt komputerowy - ZSZ Nr1 Wodzisław
x
x
x
 
 
70
 
 
27.
80131
6430
Powiat
Wodzisław Śl doposażenie pracowni - stanowiska pomiarowe,proj.mulitimed. - ZSZ Nr1 Wodzisław
x
x
x
 
 
65
50
 
28.
80131
6430
Powiat
Wodzisław Śl doposażenie warsztatów szkolnych ZSZ nr1 Wodzisław
x
x
x
 
 
430
 
 
29.
80131
6430
Powiat
Wodzisław Śl zakup kotłów co - ZST Wodzisław
x
x
x
 
 
297
 
 
30.
80131
6430
UMP
Gliwice komputeryzacja szk.zawodowych
x
x
x
 
 
407
 
 
31.
80134
04
Samorz
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zakup 10 komp. dla Zesp. Szk. Specj.Skoczów
x
x
x
50
50
 
 
 
32.
80146
6530
Samorz
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zakup maszyn poligraf., samochodu osob.-dost. -WOM K-ce
x
x
x
 
 
170
 
 
33.
80146
6530
Samorz
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego WOM Częstochowa - zakup samoch., kserokopiarki, 5 komputerów, pozost. mater., ROME-Metis-urządz.poligraf.
x
x
x
 
 
268
 
 
34.
85406
6430
Powiat
Kłobuck zakup sprzętu komputerowego -TV,video,magnetofon odtwarzacz komp.do wykorzystania w terapii zajęcia rewalid. i profilakt. zestaw diagnost.
x
x
x
 
 
36
 
 
35.
85403
6430
Powiat
Wodzisław Śl wyposażenie do pralni i kuchni - SOSW Wodzisław
x
x
x
 
 
30
 
 
36.
80141
6530
Samorz
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyposażenie prac. komputer. KN Bielsko-Biała
x
x
x
 
 
450
 
 
 
x
x
 
 
OGÓŁEM II + III
740 606
x
x
8 362
8 362
195247
8 639
174 123
 
Razem Samorząd Województwa
 
 
 
 
 
 
 
789
 
 
Razem Samorząd Powiatu
 
 
 
 
 
 
 
1 973
 
 
Razem Samorząd Gminy
 
 
 
 
 
 
 
5 877
 
 
Po zgłoszeniu przez JST potrzeb wg wzoru RZ-9, dodatkowe potrzeby zgłosiły gminy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
1
80110
6330
UG
Kozy modernizacja SP na potrzeby gimnazjum
2750
2000
2002
 
 
500
 
 
2
80101
6330
UG
Janów bud. Sali gimnast. przy SP i Gimnazjum w Piasku
530
1987
2001
 
165
150