"Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010"

Załączniki

1. Przebieg procesu odnowy wsi w ujęciu modelowym wg R. Wilczyńskiego

Faza
Zakres podejmowanych działań
Rozwój organizacyjny
Sterowanie rozwojem
Czas
A

Inicjalna
Opracowanie planu i programu odnowy wsi.
Porządkowanie wsi. Przedsięwzięcia startowe – integrowanie mieszkańców wokół idei odnowy wsi
Grupa odnowy wsi. Działania spontaniczne i planowane z programu krótkoterminowego
1-2 lata
B

Początkowa
Różnorodne projekty nastawione na wzrost standardu i jakości życia (realizacja programu długoterminowego).
Pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych posesji.
Liczna grupa odnowy wsi, kształtowanie „koalicji” na rzecz odnowy wsi. Planowanie działań, proste instrumenty komunikacji wewnętrznej i wsparcia odnowy wsi.
2-3 lata
C

Zaawansowana
Realizacja dużych projektów jakościowo zmieniających kluczowe obszary życia; projekty wyróżniające wieś.
Powszechne zaangażowanie mieszkańców w projekty publiczne. Odnowa posesji
„Koalicja” na rzecz odnowy wsi lokalnych organizacji i instytucji i/lub stowarzyszenie odnowy wsi. Projektowanie działań, rozwinięte instrumenty komunikacji wewnętrznej i wsparcia odnowy wsi.
3-5 lat
D

Całościowa
Kompleksowe działania w zakresie standardu, jakości, bytu (miejsca pracy) oraz zachowania i rozwoju tożsamości wsi oparte o rozstrzygnięcia planistyczne.
Świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii) – projekty dla zachowanie i zwiększenia liczby miejsc pracy („wieś tematyczna”). Dostosowanie projektów prywatnych do programu odnowy wsi.
Stowarzyszenie odnowy wsi – instytucja rozwoju lokalnego (Centrum Aktywności Lokalnej) animująca działania grup mieszkańców kluczowych dla rozwoju: rolników, przedsiębiorców, młodzieży. Kompleksowe planowanie przestrzenne i strategiczne planowanie rozwoju – ukształtowane „centrum wiejskie”. Rozwinięta promocja oraz instrumenty wsparcia procesu odnowy wsi, w tym działań prywatnych.
5-8 lat

2. Przybliżona sekwencja działań w Programie (orientacyjny harmonogram)

Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 - plan finansowy

rok 2006
SUMA
Działania
Działanie 1
Działanie 2
Działanie 3
Działanie 4
Zródła finansowania
Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny
Konkurs nieinwestycyjnych przedsięwzięć odnowy wsi
Konkurs inwestycyjnych przedsięwzięć odnowy wsi
Konkurs "Piękna wieś województwa śląskiego"
Działania uzupełniające
Urząd Marszałkowski
40 000,00 zł
400 000,00 zł
60 000,00 zł
3 000,00 zł
547 000,00 zł
Śląski Związek Gmin i Powiatów
32 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
37 000,00 zł
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego*
4 400,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
9 400,00 zł
Udział powiatu**
0 zł
Udział gminy
44 000,00 zł
10 000,00 zł
100 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
154 000,00 zł
Wkład własny uczestników
0,00 zł
10 000,00 zł
100 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
110 000,00 zł
Inne zewnętrzne źródła finansowania
2 000,00 zł
4 000,00 zł
40 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
56 000,00 zł
SUMA
126 400,00 zł
64 000,00 zł
640 000,00 zł
65 000,00 zł
18 000,00 zł
913 400,00 zł
* - wkład finansowy w formie prowadzonych szkoleń, warsztatów i wykładów
** - wkład finansowy lub inne formy wsparcia zostaną doprecyzowane w trakcie realizacji programu

3. Plan finansowy Programu

rok 2007 i kolejne lata do 2010 *
SUMA
Działania
Działanie 1
Działanie 2
Działanie 3
Działanie 4
Zródła finansowania
Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny
Konkurs nieinwestycyjnych przedsięwzięć odnowy wsi
Konkurs inwestycyjnych przedsięwzięć odnowy wsi
Konkurs "Piękna wieś województwa śląskiego"
Działania uzupełniające
Urząd Marszałkowski
44 000,00 zł
80 000,00 zł
920 000,00 zł
60 000,00 zł
25 000,00 zł
1 129 000,00 zł
Śląski Związek Gmin i Powiatów
32 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
37 000,00 zł
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego**
4 400,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
9 400,00 zł
Udział powiatu***
Udział gminy
44 000,00 zł
20 000,00 zł
230 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
294 000,00 zł
Wkład własny uczestników
0,00 zł
20 000,00 zł
230 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
250 000,00 zł
Inne zewnętrzne źródła finansowania
2 000,00 zł
8 000,00 zł
92 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
112 000,00 zł
SUMA
126 400,00 zł
128 000,00 zł
1 472 000,00 zł
65 000,00 zł
40 000,00 zł
1 831 400,00 zł
* szacunkowy plan finansowy w ujęciu rocznym
** - wkład finansowy w formie prowadzonych szkoleń, warsztatów i wykładów
*** - wkład finansowy lub inne formy wsprcia zostaną doprecyzowane w trakcie realizacji programu

4. Bibliografia

1. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
3. Projekt Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,
4. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2007-2013
5. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
6. Zaktualizowany Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004, obowiązujący w latach 2005 - 2006
7. R. Wilczyński, "Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce", Poznań 2003
8. Ekspertyzy do "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013" i "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020" - " Zmiany demograficzne i ich wpływ na kształtowanie usług społecznych i rozwój gospodarki regionu" opracowana przez grupę doradczą SIENNA
9. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
10. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013
11. "Założenia do strategii. Rozwój obszarów wiejskich w gminach i powiatach województwa śląskiego", Zeszyty Samorządowe Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 2002.
12. A. Matuszczyk: Beskid Mały; Kraj, 1987
13. R. Danel : Województwo bialskie - KAW, 1982
14. W. Sztabowa: Krupnioki i Moczki czyli gawędy o kuchni śląskiej ; Śląsk, 1985
15. Górnośląskie sentymenty, Zabytki architektury i techniki, Sanktuaria woj. Śląskiego, Zabytkowe kościoły drewniane%u2013, wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego
16. Informator o Zespole Parków Krajobrazowych województwa śląskiego ZPKWŚ, 2004
17. E. Piotrkowska, Andruszków, E. Przybył, H. Wojciechowska: Przewodnik po wystawie stałej Muzeum w Gliwicach, 1991
18. R. Wilczyński: Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - FFW, 2003
19. R. Rok : Kultura ludowa regionu częstochowskiego - przewodnik po stałej Wystawie etnograficznej,
20. M.J. Barański : Beskid Śląski; Kraj , 1988
21. E. Fryś, A. Iracka, M. Pokropek: Sztuka ludowa w Polsce, Arkady, 1988
22. Spotkania z Zabytkami 1994,1995,1997, 1998
23. Poznaj Swój Kraj 350/1991 ;
24. A. Tokarczyk : Marcin Luter KAW, 1985
25. W. Krygowski : Beskidy - SiT, 1978
26. J. Pawlik :Piekary Śląskie , Kraj 1988
27. Z. Kresek : Główny szlak zachodniobeskidzki im. K. Sosnowskiego, Kraj, 1989
28. J. Mikołajski, J. Sołtysik : Szlakami Beskidu Śląskiego 1997
29. J. Mikołajski, J. Sołtysik : Szlakami Beskidu Małego 1997
30. Z. Piasecki : Andraszek IŚ, 1986
31. K. Popiołek: Polskie dzieje Śląska IŚ, 1986
32. K. Kossakowska-Jarosz: Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku, IŚ, 1987
33. J. Krop, W. Sosna: Wisła - miasto u stóp Baraniej Góry, 1990
34. Region częstochowski zaprasza, Śląsk cieszyński
35. "Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015" - UM Województwa Śląskiego, Katowice 2000 r.,
36. Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005 r, pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera ,
37. "Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020" - UM Województwa Śląskiego, Katowice 2005 r,
38. "Ekspertyza Obszary Wiejskie i Rolnictwo w Województwie Śląskim " - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 2005 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice