INFORMACJA
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 5 listopada 2002 roku

Dla wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 48 radnych.

Komisja potwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od 2643 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła:

1. Na wszystkie listy, we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 1 253 480

2. Liczba głosów ważnych stanowiąca 5% wszystkich głosów ważnych z punktu 1 wynosi 62 674

3. Warunek uzyskania co najmniej 5% głosów ważnych w wyborach do Rady i prawo uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach uzyskały listy następujących komitetów wyborczych

1) lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
323 124
2) lista nr 16 Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość
178 216
3) lista nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
142 478
4) lista nr 2 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
138 569
5) lista nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Województwa Śląskiego
99 741
6)  lista nr 4 Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa
72 942

4. Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt 3 prawo do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych

1) lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
53 979
2) lista nr 10 Komitet Wyborczy Ruchu Autonomii Śląska
53 118
3) lista nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP
39 371
4) lista nr 17 Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM POLSCE
26 680
5) lista nr 7 Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej
25 799
6) lista nr 5 Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy
24 910
7) lista nr 8 Komitet Wyborczy Wyborców Antyklerykalna Polska
23 069
8) lista nr 11 Komitet Wyborczy Wyborców "Niemcy Ziemi Górnośląskiej"
20 412
9) lista nr 14 Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
16 140
10)  lista nr 12 Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej
6 483
11) lista nr 18 Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej
4 975
12) lista nr 13 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Śląska Liga Walki z Rakiem
2 633
13) lista nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Liga Samorządowa Ziemi Jastrzębskiej
841

Komisja na podstawie zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów w okręgach:

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów

Radnymi zostali wybrani:

1) POLLAK RAJMUND HENRYK
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

2) WALECZEK ANTONI FRANCISZEK
z listy nr 2 KW Samoobrona RP

3) TROMBSKI MAREK STANISŁAW
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4) BRUDNY ALFRED
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

5) STASICA KAROL
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

6) OLBRYCHT JAN
z listy nr 9 KWW Wspólnota Samorządowa Woj. Śląskiego

7) GAŁKOWSKI JANUSZ PIOTR
z listy nr 16 KKW PO-PiS


Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów

Radnymi zostali wybrani:

1) ZAPAŁA STANISŁAW
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

2) MAZANEK TADEUSZ WOJCIECH
z listy nr 2 KW Samoobrona RP

3) WIECZOREK ZBIGNIEW MARIAN
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4) SZCZERBA HENRYK
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

5) BERGER JÓZEF FRANCISZEK
z listy nr 9 KWW Wspólnota Samorządowa Woj. Śląskiego

6) JĘDRYCH JĘDRZEJ
z listy nr 16 KKW PO-PiS

7) LYSKO ALOJZY
z listy nr 16 KKW PO-PiS


Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów

Radnymi zostali wybrani:

1) SZWEDA BERNARD MIKOŁAJ
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

2) CZERWIŃSKI LESZEK ANDRZEJ
z listy nr 2 KW Samoobrona RP

3) JAROSZ MARIAN FRANCISZEK
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4) HYRCZYK-FRANCZYK JADWIGA HELENA
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

5) PIERCHAŁA IRENA
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

6) ZIENC PIOTR ROBERT
z listy nr 16 KKW PO-PiS

7) JANIK GRZEGORZ PIOTR
z listy nr 16 KKW PO-PiS


Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów

Radnymi zostali wybrani:

1) BORZYMOWSKI JAN JÓZEF
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

2) STASZYŃSKI DARIUSZ JAN
z listy nr 2 KW Samoobrona RP

3) KARPIŃSKI SERGIUSZ
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4) WIECZOREK PAWEŁ JÓZEF
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

5) BUZEK LUDGARDA
z listy nr 9 KWW Wspólnota Samorządowa Woj. Śląskiego

6) PAŃCZYK-POŹDZIEJ MARIA
z listy nr 9 KWW Wspólnota Samorządowa Woj. Śląskiego

7) MACIEJCZYK MARIAN BRONISŁAW
z listy nr 16 KKW PO-PiS


Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów


Radnymi zostali wybrani:

1) MIKOŁAJCZAK EUGENIUSZ JAN
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

2) URBAN MICHAŁ ANDRZEJ
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

3) DOBRZAŃSKI ANDRZEJ MAREK
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4) KOPIEC JOLANTA MARIA
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

5) PIECHNICZEK ANTONI KRZYSZTOF
z listy nr 4 Krajowy KWW Unia Samorządowa

6) SZPYRKA GRZEGORZ ADAM
z listy nr 16 KKW PO-PiS

7) WÓJCIK MICHAŁ MAREK
z listy nr 16 KKW PO-PiS


Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów


Radnymi zostali wybrani:

1) DOBRAKOWSKI LONGIN JERZY
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

2) KŁUDKA JERZY
z listy nr 2 KW Samoobrona RP

3) MAKOWSKI GRZEGORZ MARIAN
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4) MARAS WIESŁAW
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

5) NOWAK KRZYSZTOF WIESŁAW
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

6) ROZPONDEK HALINA LEOKADIA
z listy nr 16 KKW PO-PiS


Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów


Radnymi zostali wybrani:

1) SOSNOWSKI ANTONI
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

2) GRELA JAN WOJCIECH
z listy nr 2 KW Samoobrona RP

3) CZARSKI MICHAŁ ADAM
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4) OCHĘDUSZKO-LUDWIK MAŁGORZATA AGATA
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

5) FUDAŁA TADEUSZ
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

6) GAJDA MARIAN
z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

7) ŻELICHOWSKI CZESŁAW MAREK
z listy nr 16 KKW PO-PiS

 

Podział mandatów:

Nr Skrót nazwy Okręg 1 Okręg 2 Okręg 3 Okręg 4 Okręg 5 Okręg 6 Okręg 7 Razem
1
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1 1 1 1 1 1 1 7
2
KW Samoobrona RP
1 1 1 1 0 1 1 6
3
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3 2 3 2 3 3 4 20
4
Krajowy KWW Unia Samorządowa
0 0 0 0 1 0 0 1
9
KWW Wspólnota Samorządowa Woj. Śląskiego
1 1 0 2 0 0 0 4
16
KKW PO-PiS
1 2 2 1 2 1 1 10
  7 7 7 7 7 6 7 48

 

Ilość głosów oddanych na kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego:

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Okręg nr 5

Okręg nr 6

Okręg nr 7


KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
do 7 września 2002

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych lub kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 12 września 2002
powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do 27 września 2002
do godz. 24:00
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie

do 2 października 2002

 

do godz. 24:00

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach do sejmików województw, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 4 października 2002
przyznanie przez komisarza wyborczego, w wyborach do rad powiatów, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych do więcej niż połowy rad powiatów na terenie województwa
do 6 października 2002

powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych,

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 12 października 2002

rozplakatowanie obwieszczeń:

- właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

- gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat
od 12 października 2002
rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
do 13 października 2002
sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
25 października 2002
o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej
26 października 2002
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
27 października 2002
godz. 6:00-20-00
głosowanie

INFORMACJA
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 28 października 2002 roku

Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w dniach 28 - 30 października 2002 roku

 • 28 października (poniedziałek) - godz. 0.00 - 22.00
 • 29 października (wtorek ) - godz. 8.00 - 22.00
 • 30 października (środa) - godz. 8.00 - 22.00

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
SALA BŁĘKITNA oraz SALA MARMUROWA (I piętro)
tel. (032) 20 78 147, faks (032) 20 78 144
e-mail: wybory@silesia-region.pl


INFORMACJA
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 24 października 2002 roku

Pełnomocnicy
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast/Starostów
ds. wyborów - urzędnicy wyborczy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w przypadku złożenia rezygnacji przez kandydata w terminie uniemożliwiającym druk i dystrybucje obwieszczeń w normalnym trybie, obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o skreśleniu danej osoby zostanie przekazane Państwu drogą elektroniczną, na adres Państwa poczty e-mail.

W przypadku gdy zechcą Państwo aby obwieszczenia były dostarczone na inny adres poczty elektronicznej, proszę o przesłanie tej informacji na e-mail: obwieszczenia@silesia-region.pl.

Informacje o sprostowaniach:

Sprostowanie - okręg 1
Sprostowanie - okręg 2
Sprostowanie - okręg 3
Sprostowanie - okręg 4
Sprostowanie - okręg 5
Sprostowanie - okręg 6
Sprostowanie - okręg 7

Sprostowanie - okręg 1 (pdf - 61KB)
Sprostowanie - okręg 2 (pdf - 66KB)
Sprostowanie - okręg 3 (pdf - 75KB)
Sprostowanie - okręg 4 (pdf - 63KB)
Sprostowanie - okręg 5 (pdf - 70KB)
Sprostowanie - okręg 6 (pdf - 70KB)
Sprostowanie - okręg 7 (pdf - 65KB)

Z poważaniem

Przewodnicząca
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Katowicach
(-) Elżbieta Zielińska


INFORMACJA
O DYŻURACH WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Katowicach

Informuję, że Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach w dniach od 25 października do 28 października br. będzie pełniła dyżury w następujących godzinach:

 • 25 października (piątek) - godziny od 15.00 do 17.00
 • 26 października (sobota) - godziny od 10.00 do 18.00
 • 27 października (niedziela) - godziny od 6.00 do 24.00

  od godz. 22.00 - 6.00
  Elżbieta Zielińska
  Tadeusz Kiecka-Niechajowicz
  Stanisław Zając
  Stanisław Rydzewski

 • 28 października (poniedziałek) - godziny od 0.00 do 14.00

  od godz. 6.00 - 14.00
  Rafał Korasadowicz
  Zafia Paruzel
  Monika Lisińska
  Tadeusz Oblicki

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
SALA BŁĘKITNA (I piętro) oraz pokój nr 145 (parter)
tel. (032) 20 78 147, faks (032) 20 78 144
e-mail: wybory@silesia-region.pl

Przewodnicząca
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Katowicach
(-) Elżbieta Zielińska


INFORMACJA
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 16 października 2002 roku

Pełnomocnik Wójt/ Burmistrz
Prezydenta Miasta/ Starosty
do spraw wyborów
Urząd Miasta (Gminy)
wg rozdzielnika

Uprzejmie informuję, że w obwieszczeniu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 7 października 2002 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, omyłkowo wydrukowano nieprawidłowe informacje dotyczące niektórych kandydatów na radnych. W załączeniu przekazuję informację Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach o sprostowaniu powyższych błędów i proszę o jej wywieszenie w miejscach, gdzie opublikowano obwieszczenie z dnia 7 października 2002 r. (w szczególności siedziby obwodowych komisji wyborczych, siedziba Urzędu Gminy/Miasta )

Z poważaniem

Przewodnicząca
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Katowicach
(-) Elżbieta Zielińska

INFORMACJA o sprostowaniach obwieszczeń - okręg 2
INFORMACJA o sprostowaniach obwieszczeń - okręg 3
INFORMACJA o sprostowaniach obwieszczeń - okręg 4
INFORMACJA o sprostowaniach obwieszczeń - okręg 7

INFORMACJA o sprostowaniach obwieszczeń - okręg 2 (pdf 58KB)
INFORMACJA o sprostowaniach obwieszczeń - okręg 3 (pdf 62KB)
INFORMACJA o sprostowaniach obwieszczeń - okręg 4 (pdf 55KB)
INFORMACJA o sprostowaniach obwieszczeń - okręg 7 (pdf 60KB)


OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 7 października 2002 roku

Na podstawie art. 167 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn.zm.) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa w Katowicach w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku.

Okręg wyborczy nr 1
Okręg wyborczy nr 2
Okręg wyborczy nr 3
Okręg wyborczy nr 4
Okręg wyborczy nr 5
Okręg wyborczy nr 6
Okręg wyborczy nr 7

Okręg wyborczy nr 1 (pdf 63KB)
Okręg wyborczy nr 2 (pdf 65KB)
Okręg wyborczy nr 3 (pdf 64KB)
Okręg wyborczy nr 4 (pdf 70KB)
Okręg wyborczy nr 5 (pdf 64KB)
Okręg wyborczy nr 6 (pdf 62KB)
Okręg wyborczy nr 7 (pdf 64KB)


Ogłoszono numery list komitetów wyborczych

Opublikowano numery list komitetów wyborczych zgłoszonych do udziału w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku

Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 2 października 2002 przyznała w drodze losowania jednolite numery listom kandydatów tych komitetów, które zarejestrowały listy do wszystkich sejmików województw w ponad połowie okręgów wyborczych. 3 października br. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach przyznała w drodze losowania pozostałe numery dla komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach.

Komitety wyborcze uzyskały następujące numery list wyborczych:

Nr 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Nr 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Nr 4 - Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa
Nr 5 - Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy
Nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nr 7 - Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej
Nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Antyklerykalna Polska
Nr 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Województwa Śląskiego
Nr 10 - Komitet Wyborczy Konfederacji Ruchu Autonomii Śląska
Nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niemcy Ziemi Górnośląskiej"
Nr 12 - Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej
Nr 13 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Śląska Liga Walki z Rakiem
Nr 14 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP
Nr 16 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość
Nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM POLSCE
Nr 18 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej
Nr 19 - w okręgu numer 3 Komitetowi Wyborczemu Wyborców Liga Samorządowa Ziemi Jastrzębskiej,
         - w okręgu numer 7 Komitetowi Wyborczemu Ogólnopolskiego Ruchu Zielonych


Zgłoszono 1107 kandydatów na radnych wojewódzkich

Wojewódzka Komisja Wyborcza zakończyła pracę nad rejestracją list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego.

20 komitetów wyborczych zgłosiło w sumie 1107 kandydatów, którzy będą walczyć o 48 miejsc w Sejmiku. Oznacza to, że na jedno miejsce będzie przypadało ok. 23 kandydatów.

14 komitetów wyborczych zarejestrowało listy we wszystkich 7 okręgach wyborczych. Termin zgłaszania list minął 27 września br. o godz. 24:00.

Dzisiaj protokoły rejestracji kandydatów zostały przesłane do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

Wykaz komitetów wyborczych które zgłosiły listy kandydatów


Powołano Wojewódzką Komisję Wyborczą

Komisarz Wyborczy w Katowicach powołał Wojewódzką Komisję Wyborczą. Jej przewodniczącą została Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Elżbieta Zielińska. W skład komisji wchodzą: Tadeusz Kiecka-Niechajowicz, Rafał Korasadowicz, Monika Lisińska, Tadeusz Oblicki, Zofia Paruzel, Stanisław Rydzewski i Stanisław Zając.


KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach informuje, że będzie pełniła dyżury w celu przyjmowania list kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego w następujących dniach i godzinach:

20 września 2002 w godzinach od 14:00 do 17:00
23-26 września 2002 w godzinach od 14:00 do 17:00
27 września 2002 w godzinach od 12:00 do 24:00

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
pokój nr 144 i 145 (parter)
tel. +48 (32) 20 78 147
e-mail: wybory@silesia-region.pl


Przewodnicząca
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Katowicach
(-) Elżbieta Zielińska