REGION NORD PAS DE CALAIS

Nazwa partnerskiego regionu: REGION NORD PAS DE CALAIS (obecnie część regionu Górnej Francji)
Kraj: Francja
Podstawowe informacje:

powierzchnia: 12 414 km2 (2,3 % terytorium Francji)

ludność: 4 013 837 mieszkańców (6,8 % ludności Francji)

gęstość zaludnienia: 321 osób/ km2

główne miasta: Lille (stolica - 191,2 tys.; aglomeracja ok. 1 mln mieszkańców),
Calais, Dunkierka, Boulogne, Arras, Roubaix

Podział administracyjny: 2 departamenty: Nord i Pas de Calais, 1547 gmin (communes)
Instytucja współpracująca:

Rada Regionalna Nord-Pas de Calais (Conseil Régional Nord-Pas de Calais)
Direction des Partenariats Internationaux et Régionaux „City way”
111 rue Berthe Morisot
59555 LILLE Cedex
Francja

Podstawa prawna współpracy:

Porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Nord-Pas de Calais (Francja), podpisane 16 lipca 1999r. w Katowicach.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Nord-Pas de Calais (Francja) podpisane 18 lipca 2012 r. w Katowicach.


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice