Grunt na medal

Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Marszałków Województw

Ogólnopolski Konkurs - Grunt na medal

Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (dawniej: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) i Marszałków Województw.

Celem konkursu jest wybór najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie. Laureat otrzymuje prestiżowy certyfikat "Grunt na medal" oraz zwiększa swoje szanse na pozyskanie inwestora zagranicznego.

Konkurs odbywa się co 2 lata i ma na celu wyłonienie w każdym regionie najlepszego niezabudowanego terenu inwestycyjnego (tzw. greenfield), o powierzchni minimum 2 hektary, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony został pod projekt przemysłowy. W rywalizacji każdorazowo mogą wziąć udział wszystkie polskie gminy zgłaszając dowolną liczbę ofert, jednakże nie mogą być one objęte programem Specjalnych Stref Ekonomicznych ani Parkiem Technologicznym.


Kontakt:
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora
Maciej Wontor - tel. +48 32 20 78 922, e-mail: mwontor@slaskie.pl