Logo Województwa Śląskiego

Manual systemu identyfikacji wizualnej

Logo Województwa Śląskiego stanowi element identyfikacji wizualnej regionu.

Znak graficzny (logo) umieszczany jest na materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz podległe mu jednostki, szczególnie w obszarze biznesu, kultury i turystyki.

Od 1 lutego 2017 r. wprowadza się obowiązek stosowania nowego wzoru zgodnie z manualem systemu identyfikacji wizualnej znajdującym się poniżej. Celem korekty graficznej znaku było wprowadzenie prostych, elastycznych, dopasowanych do potrzeb i odpowiadających na przyszłe wyzwania zasad stosowania logotypu i oznaczeń informujących o działaniach promocyjnych Województwa Śląskiego.

Logo Województwa Śląskiego jest używane m.in. na:

  • materiałach reklamowych (broszurach, ulotkach, plakatach),
  • materiałach audiowizualnych i multimedialnych,
  • gadżetach.

Zalecane jest stosowanie logo również we wszystkich materiałach informacyjnych i działaniach promocyjnych, które realizowane są przy współudziale funduszy Samorządu Województwa Śląskiego. Szczególnie dotyczy to realizowanych zadań publicznych wspieranych ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz przedsięwzięć i projektów, nad którymi Marszałek Województwa Śląskiego objął mecenat.

Logo udostępniane jest bezpłatnie. Umieszczane musi być zgodnie ze wzorem.

Wzór:

Podstawowy logotyp systemu identyfikacji wizualnej składa się z napisu "Śląskie." złożonego krojem Aptifer Sans oraz sygnetu (litera S składająca się z czterech elementów). Układ i wzajemne proporcje logotypu i znaku zostały starannie dopasowane i nie powinny być zmieniane.

Należy stosować odpowiednią wersję logo (czarną lub białą) w zależności od użytego w grafice tła. Na jasnych tłach należy użyć czarnej wersji logo. Na ciemnych tłach stosuje się białą wersję logo. Kontrast z tłem powinien być jak największy. Jeśli to możliwe, należy wybierać neutralny fragment zdjęcia jako tła dla logo.

Wersja podstawowa o układzie poziomym jest jednocześnie wersją pionową logotypu. Formę pionową należy stosować wtedy, gdy np. z powodów czytelności lub kompozycji niemożliwe jest użycie formy poziomej. W drukach wielostronicowych, gdy forma podstawowa została już użyta, forma pionowa może być stosowana jako dopełnienie projektu (np. może się powtarzać na kolejnych stronach druku). Samodzielnie może być stosowana na gadżetach reklamowych (np. na długopisach).

W materiałach i drukach reklamowych i informacyjnych podstawową czcionką jest czcionka Aprifer Sans we wszystkich dostępnych odmianach.

Logo czarne Logo białe Logo kolorowe
CMYK
(do druku)
RGB
(na ekran)
CMYK
(do druku)
RGB
(na ekran)
CMYK
(do druku)
RGB
(na ekran)
.jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg
.eps .eps .eps .eps .eps .eps
.ai .ai .ai .ai .ai .ai
.pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
.png .png .png .png .png .png

 

Poprawność zastosowania logo na materiałach musi być każdorazowo zatwierdzana przez Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Projekty należy przesyłać na adres logo@slaskie.pl.

Załączniki
Manual do pobrania [PDF 589,6kB]