Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Biblioteka. fot. arch UMWS Tomasz Żak Biblioteka. fot. arch UMWS Tomasz Żak
Rusza kolejna edycja przedsięwzięcia

30 września 2020 roku upływa termin składania dokumentów na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie. Ich prowadzenie jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Opłata za studia wynosi 4 tys. zł. Koszt ten może zostać podzielony między Samorząd Województwa Śląskiego, organ prowadzący szkołę, w której nauczyciel pracuje oraz nauczyciela. Do tej pory ze wsparcia skorzystało 70 nauczycieli z 20 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Inauguracja pierwszej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się 16 lutego 2018 r. w Sali Sejmu Śląskiego. Była ona odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną przez środowiska nauczycielskie oraz środowiska kultury w regionie.

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie podkreślają wagę edukacji regionalnej, dają możliwość pogłębiania wiedzy o wszystkich częściach Śląska funkcjonujących w województwie śląskim, o Zagłębiu, Żywiecczyźnie, Ziemi Częstochowskiej, o regionalnych tradycjach i obyczajach. Program obejmuje nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale też praktyczne i zajęcia terenowe. Zajęcia systematyzują i poszerzają wiedzę z zakresu historii, socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i odmian językowych niezbędnych do realizacji programu edukacji regionalnej. Oferta studiów realizowana jest w części w terenie – słuchacze mają możliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc na Śląsku, biorą udział w warsztatach praktycznych, prelekcjach, spotkaniach z ludźmi działającymi na rzecz krzewienia śląskiej kultury. Absolwenci studiów zostaną przygotowani do organizowania i prowadzenia projektów związanych z edukacją regionalną, w tym interdyscyplinarnych zajęć z tego zakresu w szkołach na różnych szczeblach kształcenia.

W tym roku w związku z sytuacją epidemiczną przewidziane jest – w razie konieczności i w porozumieniu ze słuchaczami – przeniesienie zajęć (także praktycznych i terenowych) w przestrzeń wirtualną.

Nabór prowadzony jest przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UŚ
tagi: