Wiadomości

fot. arch. BP Tomasz Żak 2019-06-18

Dostęp do Gmachu Sejmu Śląskiego - zmiany organizacyjne

Wejście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wyłącznie od ul. Jagiellońskiej


fot. arch. BP Tomasz Żak 2019-07-18

Ogłoszenie niewypłacalności przez biuro STEJA TRAVEL

Komunikat dla podróżnych organizatora turystyki: STEJA TRAVEL Łukasz Kucierski z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 77


fot. UMWS 2019-07-17

Platforma CRIT Spotkanie bilateralne

Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża biorą udział w polskiej delegacji uczestniczącej w spotkaniu bilateralnym na poziomie Komisji Europejskiej i polskiego Koordynatora prac Platformy Regiony Górnicze w Transformacji. Ze strony rządowej koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Energii


fot. UMWS 2019-07-16

Współpraca na rzecz transformacji regionu

W ramach V spotkania Grup Roboczych Platformy Regiony Górnicze w Transformacji, wicemarszałek Wojciech Kałuża uczestniczył w dyskusji poświęconej prezentacji dobrych praktyk w zakresie angażowania środowisk lokalnych w prace na rzecz skutecznej transformacji


fot. UMWS 2019-07-16

Regiony Górnicze w Transformacji

Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczy w pracach Grup Roboczych w ramach Platformy Regiony Górnicze w Transformacji utworzonej w inicjatywy Komisji Europejskiej


Logo programu 2019-07-15

Nowy projekt dla innowacji społecznych w regionie

Województwo Śląskie reprezentowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej przystąpiły jako partnerzy do realizacji międzynarodowego projektu “IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme”