Spotkanie z grupą Polaków z Żytomierza (Ukraina) w ramach akcji „Lato z Polską”

2018-08-17 10:00 (Piątek)
Gmach Sejmu Śląskiego
Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa i członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

Piątek, 17 sierpnia 2018, godz. 10.00

Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa i członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik spotkają się z grupą Polaków z Żytomierza (Ukraina) przebywających w województwie śląskim w ramach akcji „Lato z Polską”.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice