Województwo Śląskie

Wiadomości


Obradował Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020

Pierwszy raz w tym roku zebrał się Komitet Monitorujący dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Obradom przewodniczył wicemarszałek Michał Gramatyka. Tematy posiedzenia były zdominowane kryteriami wyboru projektów, które służą sprawnemu aplikowaniu o środki.


Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” WOM 2017 i XX Giełda Wydawców

22 kwietnia 2017, w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ul. kard. Wyszyńskiego 7 odbędzie się jubileuszowa, XX Giełda Wydawców i Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” WOM 2017.


Symbioza między samorządami

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie poszerzania współpracy było kulminacyjnym punktem czwartego posiedzenia Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego specjalnym gościem był marszałek województwa śląskiego Wojciech SaługaPolecamy

Region


Multimedia

Załatw sprawę