Wiadomości

Foto: Fotolia 2019-03-26

Komunikat. Opłaty środowiskowe

Urząd Marszałkowski przypomina, iż z dniem 31 marca 2019 r. upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok.


fot. UMWS 2019-03-25 12:00

Jak utrzymać rozwój samorządów?

W Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju "Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego po 2020 roku – czy stać nas na rozwój?"


fot. UMWS 2019-03-22

Obradowała Rada Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym obradowała Rada Programowa przed tegoroczną XI już edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Województwo Śląskie reprezentował marszałek Jakub Chełstowski.


fot. Tomasz Żak / BP UMWS 2019-03-22

O przyszłości żeglugi śródlądowej Dołączono materiał video

„Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły – szanse i wyzwania” to temat konferencji, która odbywała się w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego


Foto: BP Witold Trólka 2019-03-21

Rok Kultury w Kolejach Śląskich

Historia, muzyka, literatura, teatr i sztuka – to pięć głównych osi tematycznych najnowszej akcji przygotowanej przez… Koleje Śląskie


Foto: BP Tomasz Żak 2019-03-20

Nowa kadencja Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Marszałek Jakub Chełstowski wręczył powołania członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej VI kadencji