Śląskie pozytywna energia

Wiadomości


O lepszą hodowlę roślin

Zainaugurowano prace Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


PROW 2014 -2020 na start

Podpisano umowy dotyczące delegowania zadań Agencji płatniczej Samorządom Województw. To zielone światło dla rozpoczęcia konkursów w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich


Złoty Krzyż Zasługi dla Marszałka Województwa Śląskiego

Odznaczenia z okazji Dnia Samorządu TerytorialnegoRegion


Multimedia

Załatw sprawę