Rusza XXV edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

 Logo konkursu Logo konkursu
Jubileuszowa edycja konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego już po raz 25 we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Oficjalnym partnerem wydarzenia jest Śląski Związek Gmin i Powiatów, który od wielu lat wspiera ideę konkursu.  Do aktywnego włączenia się w szeroką  popularyzację konkursu zaproszone zostały również Związki Gmin i Powiatów wszystkich subregionów Województwa Śląskiego.

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego jest pierwszą tego typu regionalną inicjatywą w Polsce stanowiącą przegląd dobrych praktyk w zakresie kreowania przestrzeni publicznych jako miejsc integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców regionu. Celem konkursu jest nagrodzenie realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne w naszym regionie oraz promocja zmian jakościowych sprzyjających podnoszeniu atrakcyjności przestrzeni Województwa Śląskiego.

W tegorocznej edycji konkursu szczególnego znaczenia nabiera promocja rozwiązań, które realizują strategiczną wizję rozwoju województwa śląskiego – „ZIELONE ŚLĄSKIE”, tym samym wzmacniają odporność na zmiany klimatu, są energooszczędne, neutralne emisyjnie, zgodne z cyklami natury i przyjazne dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców.

Zgłoszone do konkursu przestrzenie oraz obiekty będą oceniane w oparciu o kryteria takie jak społeczne oddziaływanie realizacji, dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna, odpowiedź na zmiany klimatyczne, estetyka przestrzeni oraz inne atuty miejsca szerzej opisane w pkt. 7.8 warunków konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2024, w tym Warunki Konkursu 2024 dostępne są na stronie konkursu npp.slaskie.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Do 30 czerwca 2024 r. można zgłaszać realizacje z terenu całego województwa.

Laureatów i finalistów konkursu zarekomenduje Zarządowi Województwa Jury konkursu składające się z członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W dniach od 1 do 31 sierpnia 2024 r. na stronie konkursu npp.slaskie.pl wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w corocznym plebiscycie, w którym przyznana zostanie Nagroda Publiczności. Ogłoszenie wyników nastąpi na jesiennej jubileuszowej gali, podczas której laureaci konkursu zostaną uhonorowani Nagrodami i Wyróżnieniami Marszałka Województwa Śląskiego. Wszystkie nominowane, nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

Linki do stron zewnętrznych
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2024