Marszałek o szansach wsi

18 kwietnia 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wziął udział w IV Walnym Zgromadzeniu Śląskiej Izby Rolniczej w Turzy Śląskiej. Obradom przysłuchiwał się również I Wicewojewoda Śląski Andrzej Gałażewski
W porządku obrad przewidziano przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku ubiegłym oraz udzielenie Zarządowi Izby absolutorium za rok 1999. Omówiony zostanie również budżet oraz plan finansowy Izby na rok 2000. Jednym z tematów spotkania są również zasady prowadzenia przez Agencję Rynku Rolnego interwencji na rynku rolnym w roku bieżącym. Marszałek Olbrycht mówił do delegatów ŚIR o finalizowanych przez Zarząd Województwa pracach nad Strategią Rozwoju Województwa. Dokument, który wejdzie pod obrady Sejmiku w połowie maja, pokaże kierunki i sposoby działania na następnych kilkanaście lat. Proponowany przez Zarząd Województwa projekt stanie się podstawą dla poszczególnych strategii sektorowych, z których jedną z ważniejszych jest wizja rozwoju terenów wiejskich. Dokumenty te ułatwią starania w pozyskaniu środków pomocowych Unii Europejskiej. Mówiąc o funduszu SAPARD Marszałek zapowiedział też utworzenie z udziałem ŚIR komitetu sterującego, którego opinia - zdaniem Marszałka - powinna być wiążąca dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa koordynujących w imieniu rządu realizacje funduszu. Marszałek złożył też propozycje organizacji przy ścisłej współpracy z ŚIR dożynek wojewódzkich. Obradom towarzyszyły występy folklorystyczne zespołów działającym na terenie gminy Gorzyce, która była gospodarzem obrad.