Porozumienie o współpracy Województwa Śląskiego i Okręgu Suceava podpisane

14 kwietnia 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Przewodniczący Okręgu Suceava - Gavril Mirza podpisali porozumienie o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Śląskim a Okręgiem Suceava w Rumunii
Współpraca ta, należąca do priorytetów międzynarodowych Województwa Śląskiego, obejmować będzie takie dziedziny jak: gospodarka - zwłaszcza kojarzenie firm poprzez izby gospodarcze oraz organizację misji gospodarczych, kultura - polegająca na wzajemnych kontaktach ośrodków i instytucji kulturalnych, edukacja - współdziałanie ośrodków akademickich regionu oraz organizacji studenckich i młodzieżowych. W dziedzinie turystyki współpraca pozwoli na wzajemne promowanie atrakcji regionów. Porozumienie przewiduje także współpracę między gminami Województwa Śląskiego a gminami rumuńskimi. Do współpracy włączone będą dodatkowo przedsiębiorstwa oraz izby gospodarcze. Okręg Suceava jest drugim pod względem wielkości województwem rumuńskim. Charakter regionu, jego zasoby naturalne oraz ukształtowanie terenu sprzyjają rozwojowi rolnictwa, przemysłu spożywczego, a także uprawie winorośli oraz produkcji słynnych win rumuńskich. Interesującą ofertę dla inwestorów z Województwa Śląskiego stanowi intensywny rozwój przemysłu: drzewnego, meblarskiego, maszynowego czy chemicznego, a także górnictwa soli i rud metali kolorowych. W Okręgu Suceava żyje ponad 10-tysięczna mniejszość polska, zachowując do dnia dzisiejszego język i tradycje narodowe. Marszałek Olbrycht stwierdził, iż porozumienie to pozwoli obu regionom na współpracę w transformacji obu województw w drodze do Unii Europejskiej. "Pozwoli ono również na wymianę doświadczeń związanych z korzystaniem z funduszu przedakcesyjnych Unii Europejskiej".