Regionalna Izba Obrachunkowa: pozytywnie o wykonaniu budżetu Województwa Śląskiego

30 marca 2000 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o wykonaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego budżetu za rok 1999
Pozytywna opinia RIO obejmuje również wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego. Podjęta w dniu 30 marca 2000 uchwała w sprawie budżetu Województwa Śląskiego wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu dzisiejszym. W uzasadnieniu stwierdzono, że "plan wydatków budżetowych został wykonany odpowiednio do stopnia uzyskanych dochodów budżetowych".


 


tagi: