Kto nowym wicemarszałkiem?

4 kwietnia 2000 Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht skierował na ręce Przewodniczącego Klubu Radnych Unii Wolności Sejmiku Województwa Śląskiego, Pana Andrzeja Osieckiego prośbę o wskazanie osoby, która po rezygnacji Jana Rzymełki obejmie stanowisko Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego
Podstawą wystąpienia Marszałka jest zapis art. 39 ust. 1 Ustawy o samorządzie województwa wyznaczający miesięczny termin wyboru nowego członka zarządu województwa. Zgodnie z art. 32 ust. 2 tejże ustawy "Sejmik województwa wybiera, na wniosek marszałka województwa, pozostałych członków zarządu województwa". 13 marca 2000 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezygnację Jana Rzymełki w związku z objęciem przez niego funkcji Posła na Sejm RP. Ustawowy termin upływa zatem 13 kwietnia br. Najbliższą sesję Sejmiku Województwa Śląskiego zaplanowano na poniedziałek 10 kwietnia.


 


tagi: