Śląskie: więcej pieniędzy na drogi wojewódzkie

Środki w budżecie Województwa Śląskiego w roku 2000 przeznaczone na transport wynoszą 45 366 532 zł
Kwota ta jest o 27% wyższa w porównaniu z rokiem 1999. Z tej kwoty 21 275 800 zł zostanie przeznaczone na utrzymanie dróg wojewódzkich, 20 286 532 zł - na remonty (w tym na remonty jezdni 8 420 000 zł, chodników - 3 310 000 zł, mostów 7 286 532 zł). Pozostała część przeznaczona zostanie m.in. zakup sprzętu niezbędnego do remontów i utrzymania dróg oraz opracowania w dziedzinie drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu.
Załączniki
Plan remontów dróg wojewódzkich w 2000 roku