Regionalny Komitet Sterujący przyjął priorytety restrukturyzacji służby zdrowia w województwie

31 stycznia 2001 Regionalny Komitet Sterujący ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia w Województwie Śląskim przyjął priorytety restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Stanowić one będą zasadnicze kryterium do kwalifikacji wniosków o dotację w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w 2001 roku. Do priorytetów tych zaliczono restrukturyzację zatrudnienia w służbie zdrowia, przekształcenie publicznych ZOZ-ów w jednostki niepubliczne, rozwój zakładów opiekuńczo-leczniczych i opieki długoterminowej; poprawę bezpieczeństwa pacjentów w blokach operacyjnych; modernizacja szpitali, oddziałów i izb przyjęć w aspekcie ratownictwa medycznego; rozwój onkologii i kardiologii; leczenie nerko-zastępcze; rehabilitacja; psychiatria oraz poprawa rejestracji pacjentów. W celu opracowania wieloletniego programu restrukturyzacji RKS zwrócił się z prośbą do samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej o przekazanie danych dotyczących specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, aktualnej struktury oddziałów. Jednocześnie zwrócono się do organów założycielskich o przekazanie informacji dotyczących wieloletnich planów restrukturyzacji służby zdrowia w podległych im placówkach.


 


tagi: